Close
 


balita

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word balita in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word balita:


bali  Play audio #1740
[noun] news; report; heard news

View Monolingual Tagalog definition of balita »

Root: balita
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Balita Example Sentences in Tagalog: (27)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Tinutukoy sa bali ang pagkákakilanlán ng mágnanakaw.
Play audio #34708 Play audio #34709Audio Loop
 
The news is revealing the identity of the thief.
Hindî na makákatanggáp ng bali ang mga tumiwalág sa grupo.
Play audio #40970Audio Loop
 
Those who resigned from the group will no longer receive news.
Tiyák na magkakaguló kapág dumatíng ang masamáng bali.
Play audio #35936Audio Loop
 
Chaos will surely erupt if the bad news arrives.
Nagkákalát ka ng mga pekeng balita.
Play audio #29485 Play audio #29486Audio Loop
 
You are spreading fake news.
Nilinaw ng mámamahayág na walâ siyáng kiníkilingan sa kaniyáng bali.
Play audio #31122 Play audio #31123Audio Loop
 
The journalist clarified that he had no bias in his report.
Subaybayán mo ang bali.
Play audio #48436Audio Loop
 
Follow / keep track of the news.
May kailangan akóng ihayág sa inyóng bali.
Play audio #34074 Play audio #34075Audio Loop
 
There's something I need to announce in your news.
Ayaw niyáng makatanggáp ng masamáng bali.
Play audio #35895 Play audio #35896Audio Loop
 
She doesn't like to receive a bad news.
Nabábatíd ng mámbabasa ng diyaryo ang mga bali sa pámayanán niyá.
Play audio #30092 Play audio #30093Audio Loop
 
A newspaper reader learns about the latest news in his community.
Kailangan mong magpahayág ng magandáng bali.
Play audio #36270Audio Loop
 
You need to deliver a good news.

User-submitted Example Sentences (13):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Di yata totoo ang balita.
Tatoeba Sentence #1837930 Tatoeba user-submitted sentence
The news can't be true.


Narinig mo ba ang balita?
Tatoeba Sentence #2970699 Tatoeba user-submitted sentence
Did you hear the news?


Narindi siya sa mga balita.
Tatoeba Sentence #1648716 Tatoeba user-submitted sentence
He was agitated by the news.


Katatanggap ko lang ang balita.
Tatoeba Sentence #2769243 Tatoeba user-submitted sentence
I just got the news.


Sinabi sa akin ni Ito ang balita.
Tatoeba Sentence #1688807 Tatoeba user-submitted sentence
The news was told to me by Ito.


Hindi ako nakinig ng balita kahapon.
Tatoeba Sentence #2844315 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't listen to the news yesterday.


Nagitla siya nang narinig niya ang balita.
Tatoeba Sentence #2091403 Tatoeba user-submitted sentence
She was very surprised when she heard the news.


Naghihintay ako ng magandang balita mula sa kanila.
Tatoeba Sentence #2946629 Tatoeba user-submitted sentence
I've been expecting good news from them.


Tinawagan kita kagabi upang ibigay ang mabuting balita.
Tatoeba Sentence #5361207 Tatoeba user-submitted sentence
I called you last night to give you the good news.


Tumawag ako sayo kagabi upang ibigay ang mabuting balita.
Tatoeba Sentence #5361206 Tatoeba user-submitted sentence
I called you last night to give you the good news.


Nanuod ako ng balita sa telebisyon pagkatapos ng hapunan.
Tatoeba Sentence #1941587 Tatoeba user-submitted sentence
I watched the news on TV after supper.


Nakatanggap ako ng masamang balita mula sa bahay ngayong araw.
Tatoeba Sentence #2818333 Tatoeba user-submitted sentence
I got bad news from home today.


Ang balita ngayon sa dyaryo ay may paparating na isang malakas na bagyo.
Tatoeba Sentence #2669545 Tatoeba user-submitted sentence
Today's paper says that a big typhoon is approaching.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce balita:

BALITA AUDIO CLIP:
Play audio #1740
Markup Code:
[rec:1740]
Related Filipino Words:
balitaanibalibalítang-kutseromabalitaantagapagbalipágbabalimagbalimapabalimakabalimakibali
Related English Words:
newsreportheardheard news
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
balitang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »