Close
 


dalawa

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word dalawa in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word dalawa:


dalawá  Play audio #6695
1 [number] two (2)
2 both; couple (of two)

View Monolingual Tagalog definition of dalawa »

Root: dalawa
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Dalawa Example Sentences in Tagalog: (27)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Dalawá ang bulaklák.
Play audio #39345Audio Loop
 
There are two flowers.
Alín sa dalawá ang gustó mo?
Play audio #43043Audio Loop
 
Which of the two would you like?
Mayroón kamíng dalawáng anák.
Play audio #39431Audio Loop
 
We have two children.
Pipi ka ng dalawá sa kaniláng limá.
Play audio #27792 Play audio #27794Audio Loop
 
You will choose two out of the five of them.
Dalawáng preso ang nakawalâ.
Play audio #28793 Play audio #28794Audio Loop
 
Two prisoners were able to escape.
Dalawáng babae ang naaresto dahil sa pagtutulak ng droga.
Play audio #30268 Play audio #30269Audio Loop
 
Two women were arrested because of illegal drug pushing.
Dalawáng libong dolyár ang halagá ng kotse.
Play audio #40303Audio Loop
 
The car costs two thousand dollars.
Dalawá sa mga kandidato ang umatrás.
Play audio #36291Audio Loop
 
Two of the candidates backed out.
Sino ang mas mabilís tumakbó sa inyóng dalawá?
Play audio #32269 Play audio #32272Audio Loop
 
Who runs faster between you two?
Sumasabog ang geyser kada dalawáng minuto.
Play audio #37560Audio Loop
 
The geyser erupts every two minutes.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
May dalawang kotse siya.
Tatoeba Sentence #2785791 Tatoeba user-submitted sentence
He has two cars.


Meron kang dalawang libro.
Tatoeba Sentence #1789015 Tatoeba user-submitted sentence
You have two books.


Pumila nang dalawang linya.
Tatoeba Sentence #1788359 Tatoeba user-submitted sentence
Form two lines.


May dalawang kundisyon ako.
Tatoeba Sentence #2929835 Tatoeba user-submitted sentence
I have two conditions.


Talagang mabait kayong dalawa.
Tatoeba Sentence #1637515 Tatoeba user-submitted sentence
You two are really kind.


May dalawang anak na babae sila.
Tatoeba Sentence #2763503 Tatoeba user-submitted sentence
They have two daughters.


May dalawang dolyar lamang tayo.
Tatoeba Sentence #2800135 Tatoeba user-submitted sentence
We have only two dollars.


Dalawang oras na akong nag-aaral.
Tatoeba Sentence #2888333 Tatoeba user-submitted sentence
I have been studying for two hours.


Magtalop nang dalawa sa mga saging.
Tatoeba Sentence #4650533 Tatoeba user-submitted sentence
Peel two of the bananas.


Kami ay may dalawang anak na babae.
Tatoeba Sentence #2798395 Tatoeba user-submitted sentence
We have two daughters.


May dalawang anak na lalaki si John.
Tatoeba Sentence #2929779 Tatoeba user-submitted sentence
John has two sons.


Siya ay kasal na at may dalawang anak.
Tatoeba Sentence #2785801 Tatoeba user-submitted sentence
He is married with two children.


Ang karahasan ay tumagal nang dalawang linggo.
Tatoeba Sentence #2832055 Tatoeba user-submitted sentence
The violence lasted for two weeks.


Dalawang beses siyang pinagkamalang espanyola.
Tatoeba Sentence #2864126 Tatoeba user-submitted sentence
She was twice mistaken for a Spaniard.


Dapat akong pumili sa pagitan ng dalawang ito.
Tatoeba Sentence #2765470 Tatoeba user-submitted sentence
I have to choose between these two.


Ako ay nanood ng TV nang dalawang oras kahapon.
Tatoeba Sentence #2778716 Tatoeba user-submitted sentence
I watched TV for two hours yesterday.


Dalawang pamilya ang nakatira sa bahay na iyon.
Tatoeba Sentence #2104255 Tatoeba user-submitted sentence
Two families live in that house.


Hinati ni Tomas ang tinapay nang dalawang piraso.
Tatoeba Sentence #1698672 Tatoeba user-submitted sentence
Tom divided the bread into two pieces.


Mas matanda nang dalawang taon si John kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #2783683 Tatoeba user-submitted sentence
John is senior to me by two years.


Isang mesa para sa dalawa na malapit sa bintana, nga.
Tatoeba Sentence #1730852 Tatoeba user-submitted sentence
Give me a table for two near the window.


Kami ay may dalawang anak na babae at dalawang lalaki.
Tatoeba Sentence #2832130 Tatoeba user-submitted sentence
We have got two daughters and two sons.


Dumating ako sa bansang Hapon dalawang taong nakaraan.
Tatoeba Sentence #2796554 Tatoeba user-submitted sentence
I came to Japan two years ago.


Kami ay may dalawang anak na babae at dalawang lalaki.
Tatoeba Sentence #2832130 Tatoeba user-submitted sentence
We have got two daughters and two sons.


Gusto ko ng tokwang mapo, at dalawang mangkok ng kanin.
Tatoeba Sentence #2834035 Tatoeba user-submitted sentence
I'd like mapo tofu, and two bowls of rice.


Sumulat ako ng isang aklat dalawang taon ang nakakaraan.
Tatoeba Sentence #3067001 Tatoeba user-submitted sentence
I wrote a book two years ago.


Dalawang taon na ang nakaraan sapul nang iwanan niya ako.
Tatoeba Sentence #4653299 Tatoeba user-submitted sentence
It's been two years since she left me.


May nakita akong dalawang lalaking naghahalikan sa pasilyo.
Tatoeba Sentence #2953497 Tatoeba user-submitted sentence
I saw two guys kissing each other in the hallway.


Dalawang tao ang nagsasabing nakarinig sila ng isang putok.
Tatoeba Sentence #2917707 Tatoeba user-submitted sentence
Two people say they heard a gunshot.


Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu.
Tatoeba Sentence #1834034 Tatoeba user-submitted sentence
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.


Magandang kuwitis ang nagtapos sa dalawang maligayang araw na iyon.
Tatoeba Sentence #1662283 Tatoeba user-submitted sentence
Beautiful fireworks conclude these two joyful days.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
2, dalwa, dlwa
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce dalawa:

DALAWA AUDIO CLIP:
Play audio #6695
Markup Code:
[rec:6695]
Related Filipino Words:
dalawampûpangalawákamakalawálabindalawámakálawásamakalawáikalawádalawahandalawampú't animdalá-dalawá
Related English Words:
twobothcouple
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
dalawang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »