Close
 


hanggang

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word hanggang in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word hanggang:


hanggáng  Play audio #6459
[preposition] until; up to; as long as; so long as; so far as; up to the time of

View Monolingual Tagalog definition of hanggang »

Root: hangga
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Hanggang Example Sentences in Tagalog: (27)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hanggáng sa mulî.
Play audio #39374Audio Loop
 
Until next time. / Until we meet again. (expression)
Hinintáy kitá hanggáng alas-otso.
Play audio #27753 Play audio #27754Audio Loop
 
I waited for you until 8 o'clock.
Hanggáng saán ba ang sakláw ng teritoryo ng Tsina?
Play audio #49178Audio Loop
 
How far is the scope of China's territory?
Manánatili siyá roón hanggáng sa Lunes.
Play audio #28251 Play audio #28252Audio Loop
 
He will stay there until Monday.
Hinatulan silá ng Sandiganbayan ng hanggáng 10 taóng pagkabilanggô.
Play audio #47685Audio Loop
 
The Sandiganbayan sentenced them to up to 10 years in prison.
Ipaglalaban kitá hanggáng sa wakás!
Play audio #37059Audio Loop
 
I will fight for you to the finish!
Kayang maglamán ng bangâ ng 25 galón.
Play audio #36729Audio Loop
 
The jar can hold up to 25 gallons.
Dumeretso ka hanggáng sa C5 Road.
Play audio #49540Audio Loop
 
Go straight until you reach C5 Road.
Huma ang buhók ni Claire hanggáng baiwáng.
Play audio #28462 Play audio #28463Audio Loop
 
Claire's hair grew to waist length.
Nakatakdáng ganapín ang 2020 Olympics sa Tokyo mulâ Hulyo hanggáng Agosto.
Play audio #38410Audio Loop
 
The 2020 Olympics is scheduled to take place in Tokyo from July to August.

User-submitted Example Sentences (21):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Tumawa siya hanggang luha.
Tatoeba Sentence #1735203 Tatoeba user-submitted sentence
He laughed until he cried.


Ako ay bumibilang hanggang sampu.
Tatoeba Sentence #2812197 Tatoeba user-submitted sentence
I count to ten.


Hanggang sa tuhod siya nang isnow.
Tatoeba Sentence #2103143 Tatoeba user-submitted sentence
He was knee-deep in snow.


Maghintay ka hanggang ako'y bumalik.
Tatoeba Sentence #2761910 Tatoeba user-submitted sentence
Wait until I get back.


Nag-away sila hanggang sa katapusan.
Tatoeba Sentence #1800631 Tatoeba user-submitted sentence
They fought until the end.


Magkano ang pamasahe hanggang Bikol?
Tatoeba Sentence #1871418 Tatoeba user-submitted sentence
How much is the fare to Bikol?


Nabasa siya sa baywang hanggang tuhod.
Tatoeba Sentence #1606695 Tatoeba user-submitted sentence
He got wet from the waist to the knees.


Maghintay tayo hanggang tumila ang ulan.
Tatoeba Sentence #1766274 Tatoeba user-submitted sentence
Let's wait until it stops raining.


Maghintay hanggang maging berde ang ilaw.
Tatoeba Sentence #3266626 Tatoeba user-submitted sentence
Wait until the light changes to green.


Maghihintay ako rito hanggang bumalik siya.
Tatoeba Sentence #2147309 Tatoeba user-submitted sentence
I'll wait here till he comes back.


Ihahatid ka namin hanggang sa erport ng isla.
Tatoeba Sentence #2138137 Tatoeba user-submitted sentence
We will deliver up to the airport of the island.


Mag-istorya ka nang pasimula hanggang katapusan.
Tatoeba Sentence #1786814 Tatoeba user-submitted sentence
Tell us the story from beginning to end.


Natatakpan ng putik ang aso mula ulo hanggang paa.
Tatoeba Sentence #2961332 Tatoeba user-submitted sentence
The dog was covered in mud from head to foot.


Hindi pa ako nakahanap ng trabaho hanggang ngayon.
Tatoeba Sentence #3061545 Tatoeba user-submitted sentence
I haven't been able to find a job so far.


Binasa ko ang aklat hanggang sa pahina 80 kahapon.
Tatoeba Sentence #2940920 Tatoeba user-submitted sentence
I read the book up to page 80 yesterday.


Hindi pa ako nakahanap ng trabaho hanggang ngayon.
Tatoeba Sentence #3061545 Tatoeba user-submitted sentence
I have not been able to find a job so far.


Marunong ka bang magbilang hanggang sampu sa Intsik?
Tatoeba Sentence #1653221 Tatoeba user-submitted sentence
Can you count to ten in Chinese?


Huwag kang bababa mula sa tren hanggang ito'y hihinto.
Tatoeba Sentence #2765602 Tatoeba user-submitted sentence
Don't get off the train till it stops.


May mga Hapong mahiyain namang hanggang namamasdang parang bastos.
Tatoeba Sentence #1855722 Tatoeba user-submitted sentence
Some Japanese are shy even to the point of appearing rude.


Sa tingin mo, ilang aklat na ang nabasa mo hanggang sa kasalukuyan?
Tatoeba Sentence #2420435 Tatoeba user-submitted sentence
How many books do you think you've read so far?


Hanggang may katwiran o ebidensiya, hindi natin alam kung totoo ang sinasabi niya.
Tatoeba Sentence #2036993 Tatoeba user-submitted sentence
Until there is justification or evidence, we do not know if it is true what he says.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
hanngang, hangang
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce hanggang:

HANGGANG AUDIO CLIP:
Play audio #6459
Markup Code:
[rec:6459]
Related Filipino Words:
hanggáhanggá'thanggahánmagpahanggáng
Related English Words:
untiltilluntoso far asup toas long asfor as long as
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »