Close
 


kaysa

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kaysa in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kaysa:


kaysa  Play audio #9012
[preposition/conjunction] than (variations: ke``sa, kaysa``); rather than; compared to

View Monolingual Tagalog definition of kaysa »

Root: kaysa
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kaysa Example Sentences in Tagalog: (11)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Bakit malíng magyabáng kung mas mayaman ka kaysa sa ibáng tao?
Play audio #47550Audio Loop
 
Why is it wrong to brag if you are richer than another person?
Mas hilig ni Beatrice ang pag-arte kaysa pag-awit.
Play audio #43042Audio Loop
 
Beatrice is more interested in acting than singing.
Atupagin mo ang pag-aaral mo kaysa iyáng TV.
Play audio #46171Audio Loop
 
Attend to your studies instead of that TV.
Iniisip niyá kung minsan na mas mabuti pang mamatáy kaysa sa mabigô.
Play audio #38388Audio Loop
 
Sometimes he thinks that dying would be better than failing.
Tanggáp ko nang mas magalíng ka kaysa akin.
Play audio #43686Audio Loop
 
I admit that you're better than me.
Mas nagtátagál si Julie sa loób ng bookstore kaysa sa supermarket.
Play audio #38801Audio Loop
 
Julie stays longer inside a bookstore than in a supermarket.
Gúgustuhín pa ni Rose na mamatáy kaysa magpakasál kay George.
Play audio #38389Audio Loop
 
Rose would rather die than marry George.
Inuuna mo pa ang trabaho kaysa sa akin.
Play audio #29353 Play audio #29355Audio Loop
 
You give more priority to your work than to me.
Mas marami bang bumoto kay Mary kaysa kay Peter?
Play audio #30465 Play audio #30467Audio Loop
 
Were there more who voted for Mary than for Peter?
Magbábasá na lang akó kaysa manoód ng TV.
Play audio #29542 Play audio #29543Audio Loop
 
I'd rather read than watch TV.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mas komplikado kaysa sa iyan.
Tatoeba Sentence #1654280 Tatoeba user-submitted sentence
It's more complicated than that.


Mas mahirap kaysa sa iniisip mo.
Tatoeba Sentence #1688846 Tatoeba user-submitted sentence
It's more difficult than you think.


Mas mahal niya si Tom kaysa ako.
Tatoeba Sentence #2940943 Tatoeba user-submitted sentence
She loves Tom more than she loves me.


Mas mahal kita kaysa mahal ka niya.
Tatoeba Sentence #3484784 Tatoeba user-submitted sentence
I love you more than he loves you.


Mas matanda si Nanay kaysa kay Tatay.
Tatoeba Sentence #3251908 Tatoeba user-submitted sentence
Mom is older than Dad.


Mas mabilis kaysa sa malakas ang usa.
Tatoeba Sentence #1843844 Tatoeba user-submitted sentence
The deer is more rapid than strong.


Wala ka bang mas maliit kaysa sa rito?
Tatoeba Sentence #2083612 Tatoeba user-submitted sentence
Don't you have anything smaller than this?


Pipiliin ko ang mamatay kaysa magnakaw.
Tatoeba Sentence #2940935 Tatoeba user-submitted sentence
I would rather die than steal from others.


Mas gusto ni Tomas ang kape kaysa sa tsa.
Tatoeba Sentence #1658832 Tatoeba user-submitted sentence
Tom likes coffee better than tea.


Mas magaling syang swimmer kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1020807 Tatoeba user-submitted sentence
He is a better swimmer than I.


Mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1420471 Tatoeba user-submitted sentence
He can run faster than me.


Mas mahirap ba ang Ingles kaysa sa Hapon?
Tatoeba Sentence #1875982 Tatoeba user-submitted sentence
Is English harder than Japanese?


Mas magaling siya sa matematika kaysa akin.
Tatoeba Sentence #2765585 Tatoeba user-submitted sentence
He is better than me at math.


Mas malalakas ang mga leyon kaysa mga lobo.
Tatoeba Sentence #2929955 Tatoeba user-submitted sentence
Lions are stronger than wolves.


Mas malakas ako kesa sa kapatid kong lalaki.
Tatoeba Sentence #7742047 Tatoeba user-submitted sentence
I am stronger than my brother.


Gusto ko mas ang dalandan kaysa sa mansanas.
Tatoeba Sentence #2171214 Tatoeba user-submitted sentence
I prefer oranges to apples.


Mas barako kaysa yaong kay Juan ang kape ko.
Tatoeba Sentence #6389639 Tatoeba user-submitted sentence
My coffee is stronger than John's.


Mas gusto ko ang mansanas kaysa sa dalandan.
Tatoeba Sentence #2869358 Tatoeba user-submitted sentence
I prefer apples to oranges.


Mas gusto ko ang tag-lamig kaysa sa tag-init.
Tatoeba Sentence #4491558 Tatoeba user-submitted sentence
I like winter better than summer.


Mas mahal ni Jack si Ben kaysa kanyang sarili.
Tatoeba Sentence #3240217 Tatoeba user-submitted sentence
Jack loves Ben more than himself.


Mas madaling maluto ang sibuyas kaysa patatas.
Tatoeba Sentence #3449545 Tatoeba user-submitted sentence
Onions cook more quickly than potatoes.


Mas gusto ko ang mainit na tsaa kaysa malamig.
Tatoeba Sentence #3050915 Tatoeba user-submitted sentence
I like hot tea better than cold.


Mas mataas ka nang kalahating ulo kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1459008 Tatoeba user-submitted sentence
You're taller than me by half a head.


Mas malaki ang kotseng ito kaysa sa kotseng iyon.
Tatoeba Sentence #3079054 Tatoeba user-submitted sentence
This car is bigger than that one.


Siya ay nakakalangoy nang mas malayo kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #2794638 Tatoeba user-submitted sentence
She can swim further than I can.


Mas magaling maglaro ng chess si Tom kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #2880041 Tatoeba user-submitted sentence
Tom plays chess better than me.


Mas malapot ba ang pulot kaysa losyon para sa balat?
Tatoeba Sentence #2844673 Tatoeba user-submitted sentence
Is honey more viscous than skin lotion?


Tatlong sentimetro kang mas matangkad kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1794164 Tatoeba user-submitted sentence
You are three centimetres taller than me.


Mas matanda nang dalawang taon si John kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #2783683 Tatoeba user-submitted sentence
John is senior to me by two years.


Ang lolo ko'y limang beses na mas matanda kaysa akin.
Tatoeba Sentence #2420449 Tatoeba user-submitted sentence
My grandfather is five times as old as I am.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
kesa, keysa
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kaysa:

KAYSA AUDIO CLIP:
Play audio #9012
Markup Code:
[rec:9012]
Related Filipino Words:
kaysa sakamaysámakaysá
Related English Words:
rather thanthancompared tocompared
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kaysang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »