Close
 


kotse

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kotse in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kotse:


kotse  Play audio #202
[noun] car; automobile

View Monolingual Tagalog definition of kotse »

Root: kotse
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kotse Example Sentences in Tagalog: (51)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Bago ang kotse.
Play audio #39341Audio Loop
 
The car is new.
Hinihila ng batang lalaki ang kaniyáng laruáng kotse.
Play audio #36274Audio Loop
 
The boy is pulling his toy automobile.
Nasagasaan ng kotse ang bola.
Play audio #30316 Play audio #30317Audio Loop
 
The ball got run over by a car.
Nandito akó para magpagawâ ng kotse.
Play audio #43484Audio Loop
 
I'm here to get my car repaired.
Nilagyán mo na ba ng gasolina ang kotse?
Play audio #35130 Play audio #35131Audio Loop
 
Did you already put gas in the car?
Gaanong kadalás kang maglinis ng kotse mo?
Play audio #43427Audio Loop
 
How often do you clean your car?
Ibinábalík ni Richard ang kotse niyá sa talyér.
Play audio #35407 Play audio #35408Audio Loop
 
Richard is bringing his car back to the repair shop.
Maliít ang plaka ng kotse.
Play audio #46902Audio Loop
 
The license plate is small.
Suma sa kotse namin ang kotse ni kuya.
Play audio #31463 Play audio #31464Audio Loop
 
Big brother's car sideswept ours.
Isinakáy nilá ang kahón sa kaniláng kotse.
Play audio #49136Audio Loop
 
They loaded the box into their car.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Wala akong kotse.
Tatoeba Sentence #2153697 Tatoeba user-submitted sentence
I don't have a car.


Kotse mo ba iyon?
Tatoeba Sentence #2844321 Tatoeba user-submitted sentence
Is that your car?


Wala akong kotse.
Tatoeba Sentence #2153697 Tatoeba user-submitted sentence
I have no car.


Wala silang kotse.
Tatoeba Sentence #2171184 Tatoeba user-submitted sentence
They don't have a car.


May dalawang kotse siya.
Tatoeba Sentence #2785791 Tatoeba user-submitted sentence
He has two cars.


Ako'y nagmamaneho ng kotse.
Tatoeba Sentence #2842522 Tatoeba user-submitted sentence
I'm driving a car.


Siya ay naglalaba ng kotse.
Tatoeba Sentence #2763572 Tatoeba user-submitted sentence
She washes the car.


Lahat kami pumasok sa kotse.
Tatoeba Sentence #2944817 Tatoeba user-submitted sentence
All of us got into the car.


Tumutulog ang tsuper sa kotse.
Tatoeba Sentence #2161774 Tatoeba user-submitted sentence
A driver was sleeping in the car.


May paparating na isang kotse.
Tatoeba Sentence #2782002 Tatoeba user-submitted sentence
There's a car coming.


Bakit bumili ka ng ibang kotse?
Tatoeba Sentence #3061665 Tatoeba user-submitted sentence
Why did you buy another car?


Daan-daan ang mga kotse sa kalye.
Tatoeba Sentence #1789019 Tatoeba user-submitted sentence
There were hundreds of cars on the street.


Mayroong bagong kotse ang aking ama.
Tatoeba Sentence #4491523 Tatoeba user-submitted sentence
My father has a new car.


Noong ako'y nagising, nasa kotse ako.
Tatoeba Sentence #2844458 Tatoeba user-submitted sentence
When I woke up, I was in the car.


Hindi siya marunong magmaneho ng kotse.
Tatoeba Sentence #3033158 Tatoeba user-submitted sentence
She can't drive a car.


Huminto ba ang kotse sa tapat ng bangko?
Tatoeba Sentence #7742041 Tatoeba user-submitted sentence
Did the car stop in front of the bank?


Gaano karaming tao ang kasya sa kotse mo?
Tatoeba Sentence #5361264 Tatoeba user-submitted sentence
How many people can fit in your car?


Sumakay si Tom sa kotse at umalis na sila.
Tatoeba Sentence #3080501 Tatoeba user-submitted sentence
Tom got in the car and they drove off.


May marunong ba ditong magmaneho ng kotse?
Tatoeba Sentence #3291450 Tatoeba user-submitted sentence
Is there anybody who can drive a car?


Wala siyang perang pambili ng bagong kotse.
Tatoeba Sentence #3244289 Tatoeba user-submitted sentence
She does not have the money for buying a new car.


Ang pagbenta ng mga kotse ang aking negosyo.
Tatoeba Sentence #5213993 Tatoeba user-submitted sentence
Selling cars is my business.


Sinong nagsabi sa iyo na bumili ka ng kotse?
Tatoeba Sentence #8276887 Tatoeba user-submitted sentence
Who told you to buy a car?


Hindi siya marunong magmaneho ng isang kotse.
Tatoeba Sentence #2765485 Tatoeba user-submitted sentence
She doesn't know how to drive a car.


Nasagasaan ng isang kotse ang kanyang manika.
Tatoeba Sentence #3311921 Tatoeba user-submitted sentence
Her doll was run over by a car.


Maaari mo bang ilagay ang mga bagahe sa kotse?
Tatoeba Sentence #2763643 Tatoeba user-submitted sentence
Would you put those bags in the car?


Mas malaki ang kotseng ito kaysa sa kotseng iyon.
Tatoeba Sentence #3079054 Tatoeba user-submitted sentence
This car is bigger than that one.


Mas malaki ang kotseng ito kaysa sa kotseng iyon.
Tatoeba Sentence #3079054 Tatoeba user-submitted sentence
This car is bigger than that one.


Pumunta kami sa likuran ng kotse at saka tumulak.
Tatoeba Sentence #2768233 Tatoeba user-submitted sentence
We got behind the car and pushed.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
coche, tsikot, tsekot
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kotse:

KOTSE AUDIO CLIP:
Play audio #202
Markup Code:
[rec:202]
Related Filipino Words:
magkotse
Related English Words:
carautomobile
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kotseng
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »