Close
 


lalaki

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word lalaki in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word lalaki:


lalaki  Play audio #18148
[noun] man; male person; guy

View Monolingual Tagalog definition of lalaki »

Root: lalaki
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Lalaki Example Sentences in Tagalog: (28)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Matangkád ang lalaki.
Play audio #39532Audio Loop
 
The man is tall.
Pagód ang lalaki.
Play audio #27247 Play audio #27248Audio Loop
 
The man is tired.
Nagsilang si Rebecca ng kambál na lalaki.
Play audio #49816Audio Loop
 
Rebecca gave birth to twin boys.
Marumí ang kwarto ng lalaki.
Play audio #46968Audio Loop
 
The man's room is dirty.
Ninakaw ng lalaki ang bisikleta ni Mike.
Play audio #30563 Play audio #30564Audio Loop
 
The man stole Mike's bicycle.
Kinúkumpirmá ng lalaki ang pagkákakilanlán ng tumulak sa kaniyá.
Play audio #30053 Play audio #30054Audio Loop
 
The guy is confirming the identity of the person who pushed him.
Nag-éehersisyo ang matabáng lalaki.
Play audio #49851Audio Loop
 
The fat man is exercising.
Paano kiligín ang mga lalaki?
Play audio #37907Audio Loop
 
How do men shiver?
Sino ang nagwáwaláng lalaking iyán?
Play audio #45051Audio Loop
 
Who is that crazed man?
Nagtetéxt ang lalaki nang mabundól siyá ng bisikleta.
Play audio #36340Audio Loop
 
The guy was texting when he was hit by a bicycle.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Klaro na mali ang lalaki.
Tatoeba Sentence #2842531 Tatoeba user-submitted sentence
It is evident that the man is wrong.


Busog na ang batang lalaki.
Tatoeba Sentence #1788370 Tatoeba user-submitted sentence
The boy was full.


Akala mo ba siya ang lalake?
Tatoeba Sentence #7633136 Tatoeba user-submitted sentence
Did you think that was the man?


Tumatakbo ang batang lalaki.
Tatoeba Sentence #1643051 Tatoeba user-submitted sentence
That boy is running.


Ang lalaking iyon ay si Raul.
Tatoeba Sentence #2969043 Tatoeba user-submitted sentence
That man is Raul.


Barakong bata pang lalaki siya.
Tatoeba Sentence #1789020 Tatoeba user-submitted sentence
He is a robust young man.


Nawala ang lalaki sa kagubatan.
Tatoeba Sentence #2780294 Tatoeba user-submitted sentence
The man lost his way in the woods.


Isang lalaki ang sumipot sa pintuan.
Tatoeba Sentence #2793522 Tatoeba user-submitted sentence
A man appeared at the door.


May dalawang anak na lalaki si John.
Tatoeba Sentence #2929779 Tatoeba user-submitted sentence
John has two sons.


Kumakain ng tinapay ang batang lalaki.
Tatoeba Sentence #1649791 Tatoeba user-submitted sentence
The boy eats bread.


Hinahanap ko ang isang matandang lalaki.
Tatoeba Sentence #2915088 Tatoeba user-submitted sentence
I'm looking for an old man.


Siya ay umaakit ng mga lalaking mabubuhok.
Tatoeba Sentence #2760411 Tatoeba user-submitted sentence
She attracts hairy men.


Kasintanda ni John ang kapatid kong lalaki.
Tatoeba Sentence #2929510 Tatoeba user-submitted sentence
John is as old as my brother.


Mas malakas ako kesa sa kapatid kong lalaki.
Tatoeba Sentence #7742047 Tatoeba user-submitted sentence
I am stronger than my brother.


Pinatay mo ba ang lalaking iyan? Oo o hindi?
Tatoeba Sentence #4444143 Tatoeba user-submitted sentence
Did you kill that man? Yes or no?


Natutulog pa rin ang aking kapatid na lalaki.
Tatoeba Sentence #2912208 Tatoeba user-submitted sentence
My brother is still sleeping.


Wala ni isang kapatid na babae o lalaki si Tom.
Tatoeba Sentence #3086301 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't have any brothers and sisters.


Siya ang batang lalaking nagpinta nitong pintura.
Tatoeba Sentence #2099281 Tatoeba user-submitted sentence
He is the boy who painted this picture.


Pinakilala niya ako sa kanyang kapatid na lalaki.
Tatoeba Sentence #3078987 Tatoeba user-submitted sentence
She introduced me to her brother.


Nakita niya ang isang matangkad na lalaki kahapon.
Tatoeba Sentence #1764912 Tatoeba user-submitted sentence
She saw a tall man yesterday.


Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para magtanong.
Tatoeba Sentence #3033151 Tatoeba user-submitted sentence
The man raised his hand to ask a question.


Importante rin sa babae kung ang lalaki niya ay tuli.
Tatoeba Sentence #2165754 Tatoeba user-submitted sentence
It's also important to women that their men be circumcised.


Kami ay may dalawang anak na babae at dalawang lalaki.
Tatoeba Sentence #2832130 Tatoeba user-submitted sentence
We have got two daughters and two sons.


Ang mga batang ito ay lalaki at ang mga iyon ay babae.
Tatoeba Sentence #2772606 Tatoeba user-submitted sentence
These are boys and those are girls.


Binigyan ko ng diksyunaryo ang aking lalaking kapatid.
Tatoeba Sentence #5361270 Tatoeba user-submitted sentence
I gave my brother a dictionary.


Wala siyang mapilian kundi ikasal ang matandang lalaki.
Tatoeba Sentence #2038671 Tatoeba user-submitted sentence
She had no other choice but to marry the old man.


May nakita akong dalawang lalaking naghahalikan sa pasilyo.
Tatoeba Sentence #2953497 Tatoeba user-submitted sentence
I saw two guys kissing each other in the hallway.


Ang lalaking nakita namin kaninang umaga ay si Ginoong Green.
Tatoeba Sentence #4641722 Tatoeba user-submitted sentence
The man we saw this morning was Mr. Green.


Lumalangoy ang batang lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan.
Tatoeba Sentence #2924421 Tatoeba user-submitted sentence
The boy swims with his friends.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
lalake, llake
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce lalaki:

LALAKI AUDIO CLIP:
Play audio #18148
Markup Code:
[rec:18148]
Related Filipino Words:
pagkalalakibinalakíkalalakihanbatang lalakipanlalakikinalalakinankabataan ng lalakikabataan ng lalakilalaksótbirílidád
Related English Words:
manguymalemale personmenboy
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
lalaking
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »