Close
 


Maganda

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word Maganda in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word Maganda:


Maganda
[Adjective] beautiful; pretty

View Monolingual Tagalog definition of Maganda »

Root: ganda
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Maganda Example Sentences in Tagalog:

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Magandang gabi.
Tatoeba Sentence #2808594 Tatoeba user-submitted sentence
Good night!


Magandang gabi.
Tatoeba Sentence #2808594 Tatoeba user-submitted sentence
Good evening.


Maganda ang araw.
Tatoeba Sentence #1599941 Tatoeba user-submitted sentence
It's a nice day.


Iyan ay hindi magandang rason.
Tatoeba Sentence #5813836 Tatoeba user-submitted sentence
That's not a good reason.


Anong magandang oras para sa iyo?
Tatoeba Sentence #2815958 Tatoeba user-submitted sentence
When is a good time for you?


Maganda ang kulay berde kay Alice.
Tatoeba Sentence #2830691 Tatoeba user-submitted sentence
Green looks good on Alice.


Magandang umaga. Oras nang gumising.
Tatoeba Sentence #1366799 Tatoeba user-submitted sentence
Good morning. It's time to wake up.


Salamat sa iyong magandang postkard.
Tatoeba Sentence #1594230 Tatoeba user-submitted sentence
Thank you for your beautiful postcard.


Ipagpatuloy mo ang magandang gawain!
Tatoeba Sentence #4444001 Tatoeba user-submitted sentence
Keep up the good work!


Kung maganda bukas, magpipiknik tayo.
Tatoeba Sentence #1882699 Tatoeba user-submitted sentence
If it is fine tomorrow, we'll go on a picnic.


Ginrit niya ako ng "Magandang umaga."
Tatoeba Sentence #1387388 Tatoeba user-submitted sentence
She greeted me with "Good morning."


Maganda ang panahon nang buong linggo.
Tatoeba Sentence #1637526 Tatoeba user-submitted sentence
The weather has been nice all week.


May nakita akong isang magandang ibon.
Tatoeba Sentence #2909205 Tatoeba user-submitted sentence
I saw a beautiful bird.


Maganda ako kahit ano pang sabihin nila.
Tatoeba Sentence #4491690 Tatoeba user-submitted sentence
I'm beautiful, no matter what they say.


Magandang araw. Ikaw ba si Sherlock Holmes?
Tatoeba Sentence #7433067 Tatoeba user-submitted sentence
Good day. Are you Mr. Sherlock Holmes?


Madaming magandang bagay ang iniwan ng hari.
Tatoeba Sentence #1020803 Tatoeba user-submitted sentence
The king left a large fortune behind.


Maganda sana kung sama-sama tayong nagbiyahe.
Tatoeba Sentence #8280655 Tatoeba user-submitted sentence
It would've been great if we could've traveled together.


Hindi masyadong maganda ang aking pakiramdam.
Tatoeba Sentence #2777881 Tatoeba user-submitted sentence
I wasn't feeling very well.


Ang hindi magandang panahon ay hindi hadlang.
Tatoeba Sentence #1405377 Tatoeba user-submitted sentence
Bad weather is no obstacle.


Sa tingin mo may magandang panahon tayo bukas?
Tatoeba Sentence #2961327 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think we'll have good weather tomorrow?


Pagdakang yumumi ang magandang kulay ng langit.
Tatoeba Sentence #2212960 Tatoeba user-submitted sentence
The beautiful color of the sky soon faded away.


Mas maganda ka kay Marika. Maniwala ka sa akin!
Tatoeba Sentence #4491655 Tatoeba user-submitted sentence
You are much more beautiful than Marika. Believe me!


Kahapon, napakinig ko ang isang magandang kanta.
Tatoeba Sentence #1389364 Tatoeba user-submitted sentence
Yesterday I heard a beautiful song.


Isang magandang lawa'y nasa dako paroon ng gubat.
Tatoeba Sentence #1705539 Tatoeba user-submitted sentence
A beautiful lake lay just beyond the forest.


Pagka namumulaklak, maganda ang puno ng milokoton.
Tatoeba Sentence #1876758 Tatoeba user-submitted sentence
The peach tree is beautiful when in flower.


Naghihintay ako ng magandang balita mula sa kanila.
Tatoeba Sentence #2946629 Tatoeba user-submitted sentence
I've been expecting good news from them.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):

Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.

Related Words:
Words spelled the same with a different pronunciation, stress, or definition:
2:magandá  Play audio #313
1 [adjective] beautiful; pretty; good in appearance of quality; lovely; cute
2 [adjective] good; nice

3:Maganda
Panguri


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

Related Filipino Words:
gandámagandánápakagandápínakamagandákagandahangumandágandá-gandápagpapagandápagandahíngandahán
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
Magandang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »