Close
 


mas

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mas in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mas:


mas  Play audio #4905
[adjective/pronoun] more

View Monolingual Tagalog definition of mas »

Root: mas
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Mas Example Sentences in Tagalog: (41)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Anó ang mas gustó mo?
Play audio #39366Audio Loop
 
Which do you like best?
Alín ang mas masaráp?
Play audio #40796Audio Loop
 
Which one is more delicious?
Mas malakí sa akin si Tom.
Play audio #42129Audio Loop
 
Tom is bigger than me.
Mas sikát ka sa aka mo.
Play audio #42131Audio Loop
 
You're more popular than you think.
Mas mataás ang mga tinátalón ni Berong.
Play audio #48207Audio Loop
 
Berong's jumps are higher.
Mas gustó ko ang itlóg ng pu.
Play audio #42130Audio Loop
 
I prefer quail eggs.
Alín ang mas magandá?
Play audio #43045Audio Loop
 
Which is prettier?
Itatrý naming dumatíng nang mas maaga.
Play audio #35389 Play audio #35390Audio Loop
 
We will try to come earlier.
Tinatrý kong magíng mas mabuting tao.
Play audio #35862 Play audio #35864Audio Loop
 
I tried to be a better person.
Pini ni Agatha ang mas makabuluháng karera.
Play audio #34636 Play audio #34637Audio Loop
 
Agatha chose a more meaningful career.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Siya'y naging mas luku-luko!
Tatoeba Sentence #1364909 Tatoeba user-submitted sentence
He became increasingly demented!


Mas komplikado kaysa sa iyan.
Tatoeba Sentence #1654280 Tatoeba user-submitted sentence
It's more complicated than that.


Ba't di mo mas maagang sinabi?
Tatoeba Sentence #2017729 Tatoeba user-submitted sentence
Why didn't you say so earlier?


Mas mahal niya si Tom kaysa ako.
Tatoeba Sentence #2940943 Tatoeba user-submitted sentence
She loves Tom more than she loves me.


Mas mahirap kaysa sa iniisip mo.
Tatoeba Sentence #1688846 Tatoeba user-submitted sentence
It's more difficult than you think.


Dapat kumilos ka nang mas paham.
Tatoeba Sentence #1748698 Tatoeba user-submitted sentence
You must act more wisely.


Dapat dumating ka nang mas maaga.
Tatoeba Sentence #1790224 Tatoeba user-submitted sentence
You should have come earlier.


Mas nasasarapan si Mario sa atis.
Tatoeba Sentence #1847589 Tatoeba user-submitted sentence
Mario prefers the taste of the sugar apple.


Kailangan mong maging mas maingat.
Tatoeba Sentence #2763729 Tatoeba user-submitted sentence
You should be more careful.


Mas mahal kita kaysa mahal ka niya.
Tatoeba Sentence #3484784 Tatoeba user-submitted sentence
I love you more than he loves you.


Mas gusto niya ang sago at gulaman.
Tatoeba Sentence #1470567 Tatoeba user-submitted sentence
He wants more sago and agar-agar.


Mas mabilis kaysa sa malakas ang usa.
Tatoeba Sentence #1843844 Tatoeba user-submitted sentence
The deer is more rapid than strong.


Mas matanda si Nanay kaysa kay Tatay.
Tatoeba Sentence #3251908 Tatoeba user-submitted sentence
Mom is older than Dad.


Mas gusto ko ang siyensiyang piksiyon.
Tatoeba Sentence #4650247 Tatoeba user-submitted sentence
I like science fiction better.


Sino ang mas matangkad, ikaw o si Ken?
Tatoeba Sentence #3133240 Tatoeba user-submitted sentence
Who is taller, you or Ken?


Wala ka bang mas maliit kaysa sa rito?
Tatoeba Sentence #2083612 Tatoeba user-submitted sentence
Don't you have anything smaller than this?


Sa edad mong iyan, dapat mas maalam ka.
Tatoeba Sentence #2763521 Tatoeba user-submitted sentence
At your age you should know better.


Meron ba kayo nito sa mas malaking says?
Tatoeba Sentence #1876189 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have this in a bigger size?


Sa taglamig, ang mga araw ay mas maikli.
Tatoeba Sentence #1399357 Tatoeba user-submitted sentence
Days are shorter in winter.


Talagang mas gusto ko ang buhay sa bukid.
Tatoeba Sentence #1681174 Tatoeba user-submitted sentence
Rural life appeals to me very much.


Mas magaling syang swimmer kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1020807 Tatoeba user-submitted sentence
He is a better swimmer than I.


Mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1420471 Tatoeba user-submitted sentence
He can run faster than me.


Mas magaling na huwag mong puntahan iyon.
Tatoeba Sentence #1822073 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better not go there.


Mas nagalit ako dahil tinawanan niya ako.
Tatoeba Sentence #2824315 Tatoeba user-submitted sentence
I was all the more angry because I was laughed at by him.


Alam mo ba na mas malakas ka sa akala mo?
Tatoeba Sentence #4491529 Tatoeba user-submitted sentence
Did you know you are stronger than you think you are?


Mas mahirap ba ang Ingles kaysa sa Hapon?
Tatoeba Sentence #1875982 Tatoeba user-submitted sentence
Is English harder than Japanese?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mas:

MAS AUDIO CLIP:
Play audio #4905
Markup Code:
[rec:4905]
Related English Words:
more
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »