Close
 


mula

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mula in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mula:


mulâ  Play audio #21615
[preposition] from; since; since (after); beginning at; starting from; originating from;
*Note: short for "simula"

View Monolingual Tagalog definition of mula »

Root: mula
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Mula Example Sentences in Tagalog: (44)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Tatlóng taón na ang nagdaán mulâ nang hulí ko siyáng makita.
Play audio #27665 Play audio #27666Audio Loop
 
It's been three years since I last saw him.
Mulâ sa pu, tátalunín ni Bert ang ilog.
Play audio #48194Audio Loop
 
From the tree, Bert will jump into the river.
Itó ay mulâ sa akin.
Play audio #39347Audio Loop
 
This is from me.
Naglakád siyá mulâ Cebu.
Play audio #35110 Play audio #35111Audio Loop
 
She walked from Cebu.
Ibinababâ ng mga magsasaká ang mga prutas mulâ sa bundók.
Play audio #32594 Play audio #32595Audio Loop
 
The farmers are bringing down the fruits from the mountain.
Bumagsák si John mulâ sa silya.
Play audio #35626 Play audio #35627Audio Loop
 
John fell off the chair.
Ikinamatáy niyá ang rabies mulâ sa kagát ng aso.
Play audio #37288Audio Loop
 
Rabies from a dog bite caused his death.
Tátangayín siyá nitó mulâ sa kinatátayuán niyá.
Play audio #47925Audio Loop
 
It will sweep him away from where he is standing.
Tumalón ang pu mulâ sa bubóng ng bahay.
Play audio #37248Audio Loop
 
The cat jumped from the roof of the house.
Hinangád ni Claire na makala mulâ sa patnubay ng kaniyáng mga magulang.
Play audio #47279Audio Loop
 
Claire wanted independence from her parents' guidance.

User-submitted Example Sentences (23):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ilayo mo ang bata mula sa apoy!
Tatoeba Sentence #2772535 Tatoeba user-submitted sentence
Move the child away from the fire!


Ang Sydney ay malayo mula rito.
Tatoeba Sentence #2800117 Tatoeba user-submitted sentence
Sydney is far from here.


Nahulog ang unggoy mula sa puno.
Tatoeba Sentence #2917679 Tatoeba user-submitted sentence
The monkey fell from the tree.


Marami akong natutunan mula sa iyo.
Tatoeba Sentence #2893058 Tatoeba user-submitted sentence
I learned a lot from you.


May kinuha siya mula sa kanyang bulsa.
Tatoeba Sentence #3536414 Tatoeba user-submitted sentence
He took something out from his pocket.


Nabago ang buhay ko mula nang nakilala ko siya.
Tatoeba Sentence #4302519 Tatoeba user-submitted sentence
My life has changed since I met her.


Wala akong natutunan ni kahit ano mula sa guro.
Tatoeba Sentence #5101806 Tatoeba user-submitted sentence
I learned nothing from the teacher.


Kailangan nating bilhin sila mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2808627 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


May lumabas na isang pusa mula sa ilalim ng mesa.
Tatoeba Sentence #2912010 Tatoeba user-submitted sentence
A cat came out from under the desk.


Natatakpan ng putik ang aso mula ulo hanggang paa.
Tatoeba Sentence #2961332 Tatoeba user-submitted sentence
The dog was covered in mud from head to foot.


Gaano kalayo mula dito papuntang susunod na baryo?
Tatoeba Sentence #2915449 Tatoeba user-submitted sentence
How far is it from here to the next village?


Makakagawa ka ba ng mga gamot mula sa laboratoryo?
Tatoeba Sentence #2771695 Tatoeba user-submitted sentence
Can you produce medicines from the laboratory?


Naghihintay ako ng magandang balita mula sa kanila.
Tatoeba Sentence #2946629 Tatoeba user-submitted sentence
I've been expecting good news from them.


Ang manunula'y nagsusulat ng tula mula nitong umaga.
Tatoeba Sentence #1731348 Tatoeba user-submitted sentence
The poet has been writing poems since this morning.


Napakapangit ng bulaklak na pinitas mo mula sa hardin.
Tatoeba Sentence #2771414 Tatoeba user-submitted sentence
The flower you picked from the garden is very ugly.


Huwag kang bababa mula sa tren hanggang ito'y hihinto.
Tatoeba Sentence #2765602 Tatoeba user-submitted sentence
Don't get off the train till it stops.


Ako ay lumiban mula sa paaralan dahil ako ay nagkasakit.
Tatoeba Sentence #5361128 Tatoeba user-submitted sentence
I was absent from school because I was sick.


Nakatanggap ako ng masamang balita mula sa bahay ngayong araw.
Tatoeba Sentence #2818333 Tatoeba user-submitted sentence
I got bad news from home today.


Bibisitahin tayo bukas ng isang kaibigan mula sa Oregon, si G. Brown.
Tatoeba Sentence #2816134 Tatoeba user-submitted sentence
Mr. Brown, a friend from Oregon, will visit us tomorrow.


Kapag tiningnan mula sa kalawakan, ang ilog ay mukhang isang malaking ahas.
Tatoeba Sentence #2776210 Tatoeba user-submitted sentence
Seen from the sky, the river looked like a huge snake.


Siya ay bumiyahe mula Boston papuntang San Francisco sa pamamagitan ng Chicago.
Tatoeba Sentence #2772567 Tatoeba user-submitted sentence
She traveled from Boston to San Francisco via Chicago.


Hindi ako pwedeng sumigaw kay Marika. Siya ay isang bisita na mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2798358 Tatoeba user-submitted sentence
I cannot shout at Marika. She's a guest and she comes from abroad.


Ang pag-ibig ay umuusbong mula sa pag-ibig. Kung gusto kong mahalin ako ng ibang tao, ako mismo ang unang magmahal.
Tatoeba Sentence #3234177 Tatoeba user-submitted sentence
Love comes from love. When I want others to love me, I myself love first.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mula:

MULA AUDIO CLIP:
Play audio #21615
Markup Code:
[rec:21615]
Related Filipino Words:
pinagmulánpanimulâmagmulâpagmulánsimulainmulá noónmagmulá nanghalimulâpamulanmula't mula
Related English Words:
beginning atstarting fromfromsincesince afterafteroriginateoriginatingoriginating from
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
mulang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »