Close
 


paano

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word paano in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word paano:


paano  Play audio #1451
1 how; in what way
2 in some way; somehow
3 what then

View Monolingual Tagalog definition of paano »

Root: ano
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Paano Example Sentences in Tagalog: (64)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Paano mo akó nakilala?
Play audio #31685 Play audio #31686Audio Loop
 
How did you come to know me?
Paano mo nanakawin ang bag ni Linda?
Play audio #43602Audio Loop
 
How will you steal Linda's bag?
Paano makákaba ang pelíkulá sa pagkalu?
Play audio #46208Audio Loop
 
How can a movie make up for its losses?
Paano mo hinulaan na diláw ang paborito kong kulay?
Play audio #47123Audio Loop
 
How did you guess what yellow is my favorite color?
Paano ginampanán ni Ariel ang mga pananagutan niyá?
Play audio #36254Audio Loop
 
How did Ariel handle his responsibilities?
Paano mo nakakaya ang ganoón kamahál na bag?
Play audio #45661Audio Loop
 
How can you afford such expensive bag?
Ipakita mo sa akin kung paano gamitin itó.
Play audio #27646 Play audio #27647Audio Loop
 
Show me how to use this.
Paano magpigíl sa pagkain ng tsokolate?
Play audio #47686Audio Loop
 
How does one control oneself from eating chocolates?
Paano kiligín ang mga lalaki?
Play audio #37907Audio Loop
 
How do men shiver?
Paano nagkasya ang mga hayop sa daóng ni Noah?
Play audio #47060Audio Loop
 
How did all the animals fit into Noah's ark?

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Paano?
Tatoeba Sentence #5214219 Tatoeba user-submitted sentence
How?


Paano ko nalaman?!
Tatoeba Sentence #4491556 Tatoeba user-submitted sentence
How did I know?!


Paano mo nalalaman?
Tatoeba Sentence #2812165 Tatoeba user-submitted sentence
How do you know?


Paano ko maaalaman?
Tatoeba Sentence #1715581 Tatoeba user-submitted sentence
How would I know?


Paano ko maaalaman?
Tatoeba Sentence #1715581 Tatoeba user-submitted sentence
How should I know?


Paano mo ginawa iyon?
Tatoeba Sentence #1600391 Tatoeba user-submitted sentence
How'd you do it?


Paano pinatay si Tom?
Tatoeba Sentence #2912213 Tatoeba user-submitted sentence
How was Tom murdered?


Paano kayo nagkakilala?
Tatoeba Sentence #5300927 Tatoeba user-submitted sentence
How did you come to know her?


Paano nila ginawa iyan?
Tatoeba Sentence #7455136 Tatoeba user-submitted sentence
How did they do that?


Paano mo nakilala siya?
Tatoeba Sentence #1766255 Tatoeba user-submitted sentence
How did you get to know him?


Paano ang lasa ng sopas?
Tatoeba Sentence #1850459 Tatoeba user-submitted sentence
How does this soup taste?


Paano mo papalitan iyan?
Tatoeba Sentence #7672692 Tatoeba user-submitted sentence
How do you change that?


Paano iyan napunta rito?
Tatoeba Sentence #2918306 Tatoeba user-submitted sentence
How did it get here?


Paano mo gusto ang kape mo?
Tatoeba Sentence #1892378 Tatoeba user-submitted sentence
How do you like your coffee?


Paano mo binuksan ang kahon?
Tatoeba Sentence #1797176 Tatoeba user-submitted sentence
How did you open the box?


Paano mo nabuksan ang kahon?
Tatoeba Sentence #1882702 Tatoeba user-submitted sentence
How did you open the box?


Kita ko kung paano ka nag-aaral.
Tatoeba Sentence #1350584 Tatoeba user-submitted sentence
I see how you study.


Paano ang pagbaybay mo ng "pretty"?
Tatoeba Sentence #1681194 Tatoeba user-submitted sentence
How do you spell "pretty"?


Hindi ko alam paano tulungan si Tom.
Tatoeba Sentence #3047546 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know how to help Tom.


Paano mo pinag-aaralan ang Esperanto?
Tatoeba Sentence #1663311 Tatoeba user-submitted sentence
How do you learn Esperanto?


Paano mo malaman kung siya'y patay na?
Tatoeba Sentence #3061621 Tatoeba user-submitted sentence
How do you know that he's already dead?


May ideya ka ba kung paano ito nangyari?
Tatoeba Sentence #3293544 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have any idea how this happened?


Paano mo nalaman itong mga bagay na ito?
Tatoeba Sentence #4508912 Tatoeba user-submitted sentence
How do you know all these things?


Hindi ko alam paano baybayin ang salita.
Tatoeba Sentence #2809517 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know how to spell the word.


Paano sinasabi ang "mansanas" sa wika mo?
Tatoeba Sentence #2149842 Tatoeba user-submitted sentence
How to say "apple" in your language?


Paano niya babayaran ang kanyang mga utang?
Tatoeba Sentence #5361042 Tatoeba user-submitted sentence
How will she pay her debts?


Di sa kung anong sinasabi, kundi kung paano.
Tatoeba Sentence #1823806 Tatoeba user-submitted sentence
It's not what you say, but how you say it.


Sabihin mo sa akin kung paano niya nakuha iyon.
Tatoeba Sentence #2930009 Tatoeba user-submitted sentence
Tell me how he got it.


Paano ka aasenso nang walang mabuting edukasyon?
Tatoeba Sentence #2946477 Tatoeba user-submitted sentence
Without a good education, how can you succeed?


Ituro mo sa akin kung paano ang papuntang eskuwela.
Tatoeba Sentence #1819096 Tatoeba user-submitted sentence
Show me the way to the school.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
pano, p'ano, pa'no, panu, papanu
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce paano:

PAANO AUDIO CLIP:
Play audio #1451
Markup Code:
[rec:1451]
Related Filipino Words:
anóAno?!ano-anóAnó ba 'yan!Ano'ngdí umanóanó manáanhínAnó ba?!kahit anó
Related English Words:
howin what waywhat thensome wayin some waysomehow
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
paanong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »