Close
 


sabi

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word sabi in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word sabi:


sabi  Play audio #2576
[noun] said; say; stated; statement; according to; shorthand for the verb conjugation "sinabi"

View Monolingual Tagalog definition of sabi »

Root: sabi
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Sabi Example Sentences in Tagalog: (13)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Sabi ko na sa iyó.
Play audio #39362Audio Loop
 
I told you so.
Sabi ni Anne kanina hindî siyá papasok bukas.
Play audio #33346 Play audio #33355Audio Loop
 
Anne said earlier today that she won't go to school tomorrow.
Nakakapatáy ang stress, sabi niyá.
Play audio #46349Audio Loop
 
Stress kills, she said.
Sabi niyá, "May sasabog na bomba."
Play audio #37494Audio Loop
 
He said, "A bomb will explode."
Sabi ni Bb. Cruz, magrepórt ka raw bukas.
Play audio #45384Audio Loop
 
Ms. Cruz said to present your report tomorrow.
Sabi niyá, nag-eenjóy siyá sa regalo mo.
Play audio #44704Audio Loop
 
She said she's enjoying your gift.
Ang sabi, aaréstuhín na raw si Gloria.
Play audio #33580 Play audio #33581Audio Loop
 
They say Gloria will be arrested soon.
Ang sabi ng pulís, "Arestado ka!"
Play audio #49324Audio Loop
 
The police said, "You are under arrest!"
Hindî pa silá nagdedecide, sabi ni Nona.
Play audio #44640Audio Loop
 
They have yet to decide, according to Nona.
Sabi niyá, sikapin ko raw magkamít ng mga parangál.
Play audio #37315Audio Loop
 
She said I should strive to earn awards.

User-submitted Example Sentences (18):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sabi nila'y buhay pa siya.
Tatoeba Sentence #1931009 Tatoeba user-submitted sentence
They say that he's still alive.


Sabi niya'y alas nuwebe na.
Tatoeba Sentence #1637215 Tatoeba user-submitted sentence
He said that it was nine o'clock.


"Galak," sabi niya sa akin.
Tatoeba Sentence #1958977 Tatoeba user-submitted sentence
"Cheer up," she said to me.


Sabi kong umalis siya sa silid.
Tatoeba Sentence #1850451 Tatoeba user-submitted sentence
I told him to leave the room.


"Tumahimik, Mie," sabi ng nanay.
Tatoeba Sentence #1901521 Tatoeba user-submitted sentence
"Be quiet Mie," said Mother.


Sabi ng pulis sa kanila, "Pigil."
Tatoeba Sentence #1641625 Tatoeba user-submitted sentence
The policemen said to them, "Stop."


Sabi ko'y sarhan ang bunganga mo!
Tatoeba Sentence #1453561 Tatoeba user-submitted sentence
I said shut up!


Sabi niya'y gusto niya ng mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #1876311 Tatoeba user-submitted sentence
She says that she likes flowers.


Ang sabi ay ikakasal si Anne itong Hunyo.
Tatoeba Sentence #2844329 Tatoeba user-submitted sentence
It is said that Anne will get married in June.


Sabi ni Tom na tapos na siyang gawin iyan.
Tatoeba Sentence #8280651 Tatoeba user-submitted sentence
Tom said he was finished doing that.


Sabi niyang papuntang Paris siya sa Agosto.
Tatoeba Sentence #1628306 Tatoeba user-submitted sentence
She said she will go to Paris in August.


Sabi ni Maria na magsasayaw siya buong gabi.
Tatoeba Sentence #1609913 Tatoeba user-submitted sentence
Mary said she was going to dance all night.


Anumang sabi ng diksiyunaryo'y di parating tama.
Tatoeba Sentence #1830087 Tatoeba user-submitted sentence
What a dictionary says is not always right.


Sabi niya sa akin na baka papuntang Nara siya sa susunod na buwan.
Tatoeba Sentence #1711863 Tatoeba user-submitted sentence
He told me that he would visit Nara next month.


"Masyadong matanda na ako at malungkot para maglaro," sabi ng bata.
Tatoeba Sentence #2165745 Tatoeba user-submitted sentence
"I am too old and sad to play," said the boy.


"Napakahina ng aking mga ngipin para sa mansanas," ang sabi ng batang lalaki.
Tatoeba Sentence #2917731 Tatoeba user-submitted sentence
"My teeth are too weak for apples," said the boy.


Sabi ni Goethe, "Ang sinumang di marunong ng wikang dayuhan ay di rin alam ang sariling wika."
Tatoeba Sentence #1875459 Tatoeba user-submitted sentence
Goethe claimed, "one who cannot speak foreign languages does not know one's own language either".


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
sabe, sey
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce sabi:

SABI AUDIO CLIP:
Play audio #2576
Markup Code:
[rec:2576]
Related Filipino Words:
sabihinpinagsasabímagsabikasabihánmasabisinabipagsabihansabihansábi-sabiebas
Related English Words:
statementsaidsaysayssayingsaidstatedaccording toaccordingsay
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
sabing
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »