Close
 


Tagalog Example Sentence: Kapag malaman ng aking mga magulang na pumarito ka, maaari silang gumawa ng bagay na hindi kanais-nais.

Tagalog example sentence with English translation.

Kapag malaman ng aking mga magulang na pumarito ka, maaari silang gumawa ng bagay na hindi kanais-nais.
Translation:
If my parents find out you came over, they could do something crazy.
Tatoeba Sentence User-submitted sentence from Tatoeba.


More Example Sentences For Learning Tagalog:

Browse 20,268 more Tagalog example sentences, here:
Example Sentence Search »Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.