Close
 


una

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word una in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word una:


una  Play audio #8455
[adjective] first; ahead; before; earliest; foremost

View Monolingual Tagalog definition of una »

Root: una
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Una Example Sentences in Tagalog: (15)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Isinagawâ ni Christiaan Barnard ang unang heart transplant.
Play audio #34039 Play audio #34040Audio Loop
 
Christiaan Barnard performed the first heart transplant.
Mahirap targetin ang unang puwesto sa páligsahan.
Play audio #47087Audio Loop
 
It's hard to target first place in the tournament.
Unang umere ang "It's Showtime" noóng 2009.
Play audio #36654Audio Loop
 
"It's Showtime" first aired in 2009.
Sa unang linggó ng Marso áalís si Dana.
Play audio #36235Audio Loop
 
Dana will depart in the first week of March.
Sino ang unang kákausap sa akin.
Play audio #45883Audio Loop
 
Who is going to talk to me first.
Ang mga magulang mo ang unang makákatanggáp ng mga pagkukulang mo.
Play audio #40966Audio Loop
 
Your parents are the first ones who will accept you for your shortcomings.
Una ang batang itó.
Play audio #39396Audio Loop
 
This child is first.
Nahirapan kamí nang una naming ginanáp ang kumperénsiyá.
Play audio #32222 Play audio #32223Audio Loop
 
We had a hard time when we first held the conference.
Ibinigáy ng genie ang unang kahilingan ni Aladdin.
Play audio #28293 Play audio #28292Audio Loop
 
The genie granted Aladdin's first wish.
Hindî si Magallanes ang unang naglayág sa buóng mundó.
Play audio #47216Audio Loop
 
Magellan was not the first to sail the globe.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Unang beses mo ba ito sa Hapon?
Tatoeba Sentence #1727456 Tatoeba user-submitted sentence
Is this your first time in Japan?


Unang beses kong magsuka sa tren.
Tatoeba Sentence #1679476 Tatoeba user-submitted sentence
It's the first time I've thrown up on a train.


Walang naniwala sa akin nung una.
Tatoeba Sentence #1666830 Tatoeba user-submitted sentence
No one believed me at first.


Anong oras naalis ang unang tren?
Tatoeba Sentence #1850419 Tatoeba user-submitted sentence
What time does the first train leave?


Unang beses kong magbeyk ng keyk.
Tatoeba Sentence #1679416 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've baked a cake.


Siya ang unang tumulong sa kanya.
Tatoeba Sentence #2763669 Tatoeba user-submitted sentence
She was the first one to help him.


Unang beses kong lumangoy sa lawa.
Tatoeba Sentence #1679422 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've swum in a lake.


Unang beses kong magdasal sa moske.
Tatoeba Sentence #1679582 Tatoeba user-submitted sentence
It's the first time I've prayed in a mosque.


Unang beses kong papuntang sinehan.
Tatoeba Sentence #1679482 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've gone to the movies.


Unang beses kong magtapos ng libro.
Tatoeba Sentence #1679596 Tatoeba user-submitted sentence
It's the first time I've finished a book.


Unang beses kong sakyan ang kabayo.
Tatoeba Sentence #1679395 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've ridden a horse.


Unang beses kong makita itong hayop.
Tatoeba Sentence #1679488 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've seen this animal.


Sa una, hindi ko alam anong gagawin.
Tatoeba Sentence #2824669 Tatoeba user-submitted sentence
At first, I didn't know what to do.


Unang beses kong lumipad sa eroplano.
Tatoeba Sentence #1679634 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've ever traveled by plane.


Ang unang dapat mong gawin ay magligo.
Tatoeba Sentence #1910431 Tatoeba user-submitted sentence
The first thing you have to do is take a bath.


Unang beses kong papuntang dalampasigan.
Tatoeba Sentence #1679459 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've gone to the beach.


Ito ba'y una mong komperensiya sa Paris?
Tatoeba Sentence #1850456 Tatoeba user-submitted sentence
Is this your first conference in Paris?


Sa una ay parang hindi siya palakaibigan.
Tatoeba Sentence #2788137 Tatoeba user-submitted sentence
He looked unfriendly at first.


Unang pumaroon ang mga Kelto noong 600 BK.
Tatoeba Sentence #1624330 Tatoeba user-submitted sentence
First came the Celts in 600 B.C.


Unang beses kong magsalin galing sa Italyano.
Tatoeba Sentence #1679566 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've translated from Italian.


Hindi ko matandaan kung sino ang unang dumating.
Tatoeba Sentence #3074539 Tatoeba user-submitted sentence
I can't remember who arrived first.


Ito ang unang beses na pinawisan ako nang husto.
Tatoeba Sentence #2880498 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've ever sweated so much.


Ang pangunang problema sa kapetirya ay ang kalidad.
Tatoeba Sentence #1415534 Tatoeba user-submitted sentence
The cafeteria's primary problem is its quality.


Noong unang panahon, mga animista ang tao sa Hawaii.
Tatoeba Sentence #1463529 Tatoeba user-submitted sentence
Long time ago the people of Hawaii were animists.


Sila ay pumasyal sa ibang bansa sa unang pagkakataon.
Tatoeba Sentence #2766878 Tatoeba user-submitted sentence
They went on a trip abroad for the first time.


Ilang taon ka noong unang nagkaroon ka ng isang nobya?
Tatoeba Sentence #2809528 Tatoeba user-submitted sentence
How old were you when you had your first girlfriend?


Noong unang panahon, may dakilang hari sa bansang iyon.
Tatoeba Sentence #1463528 Tatoeba user-submitted sentence
Long time ago there was a great king in that country.


Naaalala mo ba iyong unang beses na nagpunta sina Tom at Mary dito?
Tatoeba Sentence #7681408 Tatoeba user-submitted sentence
Do you remember when Tom and Mary came here for the first time?


Natatandaan niyo ba kailan kayong unang kumain sa restawran na ito?
Tatoeba Sentence #2753707 Tatoeba user-submitted sentence
Can you remember the first time you ate at this restaurant?


Ang titik ng pambansang awit ng Canada ay unang isinulat sa wikang Pranses.
Tatoeba Sentence #2798402 Tatoeba user-submitted sentence
The text of the national anthem of Canada was first written in French.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
pang-una, panguna
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce una:

UNA AUDIO CLIP:
Play audio #8455
Markup Code:
[rec:8455]
Related Filipino Words:
pangunahinpangunahannáunámaunámangunaunahinpangungunasinaunaunahanpauna
Related English Words:
firstaheadbeforeearliestforemost
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
unang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »