Back
Close
 

1. Binigyang-linaw sa talumpati ni Dr. Garcia na mahalaga ang pa

« Back
Message Menu
Author Photo by: Virgo
Oct 02 2020, 9:08am CST ~ 4 weeks ago. 
1. Binigyang-linaw sa talumpati ni Dr. Garcia na mahalaga ang paggamit ng Wikang Filipino bilang pangunahing midyum sa pagpapaliwanag ng mga aralin sa klase upang “madaling maunawaan ang itinuturo at mapabuti ang kalalabasan ng mga pagsusulit.”
Reply
 
Message Menu
Author Photo jkos Badge: AdminBadge: SupporterBadge: Serious SupporterBadge: VIP Supporter
Oct 02 2020, 10:57am CST ~ 4 weeks ago. 
@Virgo
Agree ka ba?
 
Message Menu
Author Photo AMBoy Badge: SupporterBadge: Serious SupporterBadge: VIP Supporter
Oct 03 2020, 4:02am CST ~ 4 weeks ago. 
@jkos She probably wants a translation
 
Message Menu
Author Photo Bituingmaykinang
Oct 06 2020, 9:19pm CST ~ 3 weeks, 4 days ago. 
Di ko nagets
 
Message Menu
Author Photo laidrecto
Oct 07 2020, 9:21pm CST ~ 3 weeks, 3 days ago. 
I, as a native Tagalog speaker, do not agree to this hahaha.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 41

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.