Back
Close
 

Huling Paalam ni Rizal

« Back
Message Menu
Author Photo by: akosikoneho
May 15 2020, 8:45am CST ~ 4 mos., 6 days ago. 
Huling Paalam ni Rizal
 
Paalam, bayan kong minamahal
lupa mong sagana sa sikat ng araw;
Edeng paraiso ang dito'y pumanaw
at Perlas ng dagat sa may Silanganan.
 
Buong kasiyahang inihahain ko
kahiman aba na ang buhay kong ito.
maging dakila ma'y alay rin sa iyo
kung ito'y dahil sa kaligayahan mo.
 
Ang nakikilabang dumog sa digmaan
inihahandog din ang kanilang buhay.
kahit kahirapa'y hindi gunamgunam
sa kasawian man o pagtatagumpay.
 
Maging bibitaya't, mabangis na sakit
o pakikilabang suong ay panganib
ti...
 
Full text is in the Reader Tool here:
www.tagaloglessons.c om/reader-assist/vie w.php?notepad_item_i d=318&c=a6ab3f0
Reply
 

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
See more of Tagalog.com by logging in
Join for the free language discussion group, flash cards, lesson tracking and more.
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.