Close
 


-- Removed by Author --

« Back
Message Menu
Author Photo by: Terry2021
May 16 2023, 6:36am CST ~ 1 year, 2 mos ago. 
Removed by Author
Reply
 
Message Menu
Author Photo Terry2021
May 16 2023, 6:37am CST ~ 1 year, 2 mos ago. 
Maganda Gabi,Aling ang tama sagot? thanks
 
Message Menu
Author Photo tagalearner
May 16 2023, 11:53am CST ~ 1 year, 2 mos ago. 
di ko alam kaibigan!
 
Maganda Gabi => MagandaNG Gabi -- use the linker -ng
 
Taga-saan ka?
 
This discussion has been locked.
« Back to Main Page
Views: 109