Close
 


Question: Ano ang pagkakaiba ng "pamamamagitan" sa "pamamagitan?

« Back
Message Menu
Author Photo by: AklayPakau Badge: Native Tagalog Speaker
Apr 06 2021, 5:37am CST ~ 1 week, 2 days ago. 
Question: Ano ang pagkakaiba ng "pamamamagitan" sa "pamamagitan?"
Reply
 
Message Menu
Author Photo quarter
Apr 10 2021, 12:50am CST ~ 5 days ago. 
Napansin ko na walang sumagot kaya gusto ko lang ilagay ito sa taas (Hindi ko sigurado pero sa tingin ko pareho sila katulad ng ‘pamamaraan’ at ‘pamamamaraan’.)
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 16


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2021. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.