Close
 


Question: HELLO PO SALAHAT MATANONG KULANG PO MGA TEACHERS ANO P

« Back
Message Menu
Author Photo by: KIMSHEN
Nov 09 2020, 8:15pm CST ~ 7 mos. ago. 
Question: HELLO PO SALAHAT MATANONG KULANG PO MGA TEACHERS ANO PO BA ANG PANGHALIP? THANK YOU PO SA SAGOT <3
Reply
 
Message Menu
Author Photo TeacherElcy Badge: Native Tagalog SpeakerOfficial Tagalog.com Teacher Teacher
Nov 10 2020, 12:52am CST ~ 7 mos. ago. 
Ang panghalip po ay panghalili sa pangngalan. Kailangan ito upang maiwasan ang laging pagbanggit sa pangngalan.
 
Ganito ang pangungusap na hindi ginamitan ng panghalip.
-Si Marta ay maganda. Si Marta ay mahusay umawit.
 
Pangungusap na ginamitan ng panghalip:
-Si Marta ay maganda. SIYA ay mahusay umawit.
 
*Sana ay nakatulong ☺️
 
Message Menu
Author Photo TeacherElcy Badge: Native Tagalog SpeakerOfficial Tagalog.com Teacher Teacher
Nov 10 2020, 12:52am CST ~ 7 mos. ago. 
Ang panghalip po ay panghalili sa pangngalan. Kailangan ito upang maiwasan ang laging pagbanggit sa pangngalan.
 
Ganito ang pangungusap na hindi ginamitan ng panghalip.
-Si Marta ay maganda. Si Marta ay mahusay umawit.
 
Pangungusap na ginamitan ng panghalip:
-Si Marta ay maganda. SIYA ay mahusay umawit.
 
*Sana ay nakatulong ☺️
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 315


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2021. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.