Close
 


Question: Anó po itóng sinasabi ni Berting Labra (ang matandan

« Back
Message Menu
Author Photo by: AsikotNaPaham
Nov 01 2023, 12:30pm CST ~ 3 weeks, 7 days ago. 
Question: Anó po itóng sinasabi ni Berting Labra (ang matandang lalaki) dito na "rosampung"?
youtu.be/AymXgSKQZXk ?si=aZYSoWjj7EMKqWDW &t=276
Malí kasí ang nakalagáy dito na AI subtitles: www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=239381
 
"Pero kung hindi nyo alam, pasasamahan ko kayo ng rosampong kong si Tonyo"
 
Maraming salamat pô!
Reply
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Nov 01 2023, 7:11pm CST ~ 3 weeks, 6 days ago. 
... pasasamahan ko kayo run (roon/doon/dun = there) sa ampon (an adopted person) kong si Tonyo. = I would ask my adopted Tonyo to accompany you there.
 
"Adopted" could mean someone he legally adopted, or informally, just someone he took under his wing.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 45