Close
 


Sino po ang nakapagbasa ng nobela na Walong Diwata ng Pagkahulog

« Back
Message Menu
Author Photo by: coolwen0421
Apr 24 2021, 9:14am CST ~ 3 weeks, 3 days ago. 
Sino po ang nakapagbasa ng nobela na Walong Diwata ng Pagkahulog? Nahihirapan kasi ako dito... Hindi ko naiintindihan ang nilalaman nito.
Reply
 
Message Menu
Author Photo PinoyTaj
Apr 25 2021, 10:18pm CST ~ 3 weeks, 2 days ago. 
Wala siya sa reader tool, may link ka ba?
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 120


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2021. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.