Close
 


araw

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word araw in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word araw:


araw  Play audio #15213
[noun]  day; sun

Root: araw
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Araw Example Sentences in Tagalog: (47)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Nakakakain ba silá ng tatlóng beses sa isáng araw?
Play audio #36970Audio Loop
 
Are they able to eat three times a day?
Lubusang maglala ang mundóng itó balang araw.
Play audio #46768Audio Loop
 
Someday this world will completely disappear.
Dinamihan niyá ang pagpapahid ng losyon bago mabilad sa araw.
Play audio #47215Audio Loop
 
He applied the lotion liberally before sun exposure.
Ginugol niyá ang buóng araw sa loób ng kanyáng laboratoryo.
Play audio #49134Audio Loop
 
He spent the whole day inside his laboratory.
Iláng araw mayroón sa Hulyo?
Play audio #39894Audio Loop
 
How many days are there in July?
Kaya mo bang kitain ang US$500 sa isáng araw?
Play audio #36583Audio Loop
 
Can you earn US$500 in a day?
Hindî kompleto ang araw ko kung hindî akó nakakapaglarô.
Play audio #46522Audio Loop
 
My day isn't complete if I don't play.
Dalawáng araw, at waláng kain!
Play audio #42886Audio Loop
 
Two days and not a bite to eat!
Scrabble ang madalás naming pinaglálaruán nung araw.
Play audio #47054Audio Loop
 
Scrabble was what we used to play back in the day.
Umiikot ang mga planeta sa araw.
Play audio #31735 Play audio #31737Audio Loop
 
The planets are orbiting the sun.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kay gandang araw!
Tatoeba Sentence #1729588 Tatoeba user-submitted sentence
What a lovely day!


Maganda ang araw.
Tatoeba Sentence #1599941 Tatoeba user-submitted sentence
It's a nice day.


Napabahay ako buong araw.
Tatoeba Sentence #1812135 Tatoeba user-submitted sentence
I stayed home all day.


Umulan buong araw kahapon.
Tatoeba Sentence #2083614 Tatoeba user-submitted sentence
It rained all day yesterday.


Maaga akong umuwi bawat araw.
Tatoeba Sentence #1653299 Tatoeba user-submitted sentence
I go home early every day.


Ang araw ay sumusunog na bola.
Tatoeba Sentence #1854220 Tatoeba user-submitted sentence
The sun is a flaming ball.


Talagang bisi siya buong araw.
Tatoeba Sentence #1748736 Tatoeba user-submitted sentence
He was very busy all day.


Matahimik na araw kami sa bukid.
Tatoeba Sentence #1748731 Tatoeba user-submitted sentence
We spent a quiet day in the country.


Naglaro siya ng tenis buong araw.
Tatoeba Sentence #2763522 Tatoeba user-submitted sentence
He played tennis all day long.


Di nagawa ang Roma sa isang araw.
Tatoeba Sentence #1798417 Tatoeba user-submitted sentence
Rome was not built in a day.


Wala akong nabenta sa araw na ito.
Tatoeba Sentence #2838848 Tatoeba user-submitted sentence
I had no sales today.


Anong paborito mong parte ng araw?
Tatoeba Sentence #1796191 Tatoeba user-submitted sentence
What's your favorite part of the day?


Wala ako sa bayan nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1874827 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be out of town for a few days.


Sumisinag ang araw nang maliwanag.
Tatoeba Sentence #2100735 Tatoeba user-submitted sentence
The sun shone brightly.


Ayos ang bilyete para tatlong araw.
Tatoeba Sentence #1802458 Tatoeba user-submitted sentence
The ticket holds good for three days.


Huwag bumilad sa araw nang matagal.
Tatoeba Sentence #2945035 Tatoeba user-submitted sentence
Don't stay in the sun too long.


Tumigil siya sa otel nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1711861 Tatoeba user-submitted sentence
She stayed at the hotel for several days.


Pinagaling ng araw ang kanyang kulay.
Tatoeba Sentence #1704488 Tatoeba user-submitted sentence
The sunshine improved his color.


Buong araw nanatiling tahimik si Tom.
Tatoeba Sentence #3243783 Tatoeba user-submitted sentence
Tom kept silent all day long.


Makakalimutan mo rin ako balang araw.
Tatoeba Sentence #5299957 Tatoeba user-submitted sentence
You'll forget about me someday.


Gumagawa ako ng tanghalian bawat araw.
Tatoeba Sentence #1648597 Tatoeba user-submitted sentence
I make lunch every day.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days till Christmas.


Buong araw ay naglinis ako ng kuwarto.
Tatoeba Sentence #1800624 Tatoeba user-submitted sentence
I spent the whole day cleaning up the room.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days until Christmas.


Isang araw, lumuwas si Elisa ng Madrid.
Tatoeba Sentence #3076884 Tatoeba user-submitted sentence
One day, Elisa left for Madrid.


Mananatili ako sa bahay sa araw na ito.
Tatoeba Sentence #2808507 Tatoeba user-submitted sentence
I will stay home today.


Nabubuhay ng tatlong araw ang paruparo.
Tatoeba Sentence #7894372 Tatoeba user-submitted sentence
Butterflies live for three days.


Ang tumal ng negosyo sa mag araw na ito.
Tatoeba Sentence #2815965 Tatoeba user-submitted sentence
Business is so slow these days.


Aling planeta ang pinakamalapit sa Araw?
Tatoeba Sentence #3565450 Tatoeba user-submitted sentence
Which planet is nearest to the Sun?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce araw:

ARAW AUDIO CLIP:
Play audio #15213
Markup Code:
[rec:15213]
Related Filipino Words:
balang arawmadalíng-arawáraw-arawpang-áraw-arawkaarawánmagpa-arawanak-arawarawánAraw ng Kagitinganpagsikat ng aráw
Related English Words:
daysun
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »