Close
 


bayan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bayan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bayan:


bayan  Play audio #159
[noun]  country; town; citizens; nation; home town; homeland

Root: bayan
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Bayan Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Nanakawin ng pólitikó ang yaman ng bayan.
Play audio #43595Audio Loop
 
The politician will plunder the country's wealth.
Masásamsám ng mga makapangyarihan ang kayamanan ng bayan.
Play audio #32233 Play audio #32234Audio Loop
 
The powerful will plunder the wealth of the nation.
Binubuhay akó ng hangarin kong magsilbí sa bayan.
Play audio #34660 Play audio #34661Audio Loop
 
I am being given life by my goal to serve my homeland.
Mayni ang bayan ko.
Play audio #39556Audio Loop
 
Manila is my home town.
Ipinagmámalakí siyá ng bayan ng San Ildefonso.
Play audio #37898Audio Loop
 
The town of Ildefonso is proud of her.
Babahâ sa bayan kapág nagpakawalâ na ng tubig ang dam.
Play audio #48088Audio Loop
 
The town will be flooded once the dam releases water.
Kilaláng kagawad ng kaniláng bayan si Esther.
Play audio #47909Audio Loop
 
Esther is a well-known council member of their town.
Kung hindî siyá mananalo, susunugin ko ang bayan namin.
Play audio #34523 Play audio #34524Audio Loop
 
If he doesn't win, I will burn our town down.
Kasalukuyang bumaba ang bayan nang mulíng bumagyó.
Play audio #37234Audio Loop
 
The town was still recovering when a typhoon struck again.
Magsesénd akó ng mga libró sa aklatan ng bayan namin.
Play audio #43585Audio Loop
 
I will send books to our town library.

User-submitted Example Sentences (10):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ito'y marikit na bayan.
Tatoeba Sentence #1885834 Tatoeba user-submitted sentence
This is a gorgeous town.


Dayuhan si Tomas sa bayang ito.
Tatoeba Sentence #1662410 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is a stranger in this town.


Di bang nagtagal sila sa bayan?
Tatoeba Sentence #1796267 Tatoeba user-submitted sentence
Weren't they a long time in the town?


Anong kaibahan ng nayon at bayan?
Tatoeba Sentence #1883164 Tatoeba user-submitted sentence
What's the difference between a village and a town?


Wala ako sa bayan nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1874827 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be out of town for a few days.


Nasira ang buong bayan dahil sa sunog.
Tatoeba Sentence #4144705 Tatoeba user-submitted sentence
The entire town was destroyed in a fire.


Tinuturo ang Ingles sa karamihang bayan.
Tatoeba Sentence #1959028 Tatoeba user-submitted sentence
English is taught in most countries.


Bumalik si Tomas sa kanyang bayang sinilangan.
Tatoeba Sentence #1837462 Tatoeba user-submitted sentence
Tom went back to his hometown.


Ang daan na ito ay magdadala sa iyo patungo sa sentro ng bayan.
Tatoeba Sentence #3295558 Tatoeba user-submitted sentence
This road will lead you to the center of town.


Sa loob ng sampung taon, ang ating bayan ay magbabago nang husto.
Tatoeba Sentence #2801845 Tatoeba user-submitted sentence
In ten years our town will change a lot.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bayan:

BAYAN AUDIO CLIP:
Play audio #159
Markup Code:
[rec:159]
Related Filipino Words:
pámayanánbayanimámamayántáumbayanmakabayansámbayanánkababayanpagkamakabayantáong-bayanbayan-bayanán
Related English Words:
countrytownnationcitizneshomeland
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
bayang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »