Close
 


kalikasan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kalikasan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kalikasan:


kalikasan  Play audio #5199
[noun]  nature; natural world

Root: likas
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kalikasan Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Kailangan mong pahalagahán ang kalikasan.
Play audio #48023Audio Loop
 
You need to value nature.
Alamín mo ang papél mo sa pagkasi ng kalikasan.
Play audio #48024Audio Loop
 
Know your role in the destruction of nature.
Kalikasan ng tao na isipin ang sariling interés.
Play audio #48025Audio Loop
 
It is man's nature to think of his own interest.
Kailán ipatútupád ang bagong batás para sa kalikasan?
Play audio #48921Audio Loop
 
When will the new environmental law be implemented?
Waláng sínumán ang makákatakas sa ngitngít ng kalikasan.
Play audio #37313Audio Loop
 
No one will be able to escape from the wrath of nature.
Itinátaguyod ni Al Gore ang pangángala sa kalikasan.
Play audio #48625Audio Loop
 
Al Gore is promoting care for the environment.

User-submitted Example Sentences (3):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kalikasang tao ang maabala ng mga ganoong bagay.
Tatoeba Sentence #1811965 Tatoeba user-submitted sentence
It is human nature to be bugged by such things.


Dapat matuto tayong tumira sa armonya sa kalikasan.
Tatoeba Sentence #1358319 Tatoeba user-submitted sentence
We must learn to live in harmony with nature.


Ang tunay na kalikasan ng planetang Alpha Centauri Bb ay mahiwaga pa.
Tatoeba Sentence #2077053 Tatoeba user-submitted sentence
The true nature of the planet Alpha Centauri Bb is still a mystery.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kalikasan:

KALIKASAN AUDIO CLIP:
Play audio #5199
Markup Code:
[rec:5199]
Related Filipino Words:
likáslikasmakákalikasanlumikaspángkalikasanpaglikasilikasaghám pangkalikasanpaglilikas
Related English Words:
naturenatural world
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kalikasang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »