Close
 


maganda ako

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word maganda ako in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word maganda ako:


maganda ako  Play audio #65498
Pretty me

Root: Maganda
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Maganda ako Example Sentences in Tagalog:

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi ako pwede ngayon.
Tatoeba Sentence #2766742 Tatoeba user-submitted sentence
I can't right now.


Hindi ka pwedeng humindi.
Tatoeba Sentence #2912215 Tatoeba user-submitted sentence
You can't say no.


Pwede rin ba akong sumama?
Tatoeba Sentence #2790094 Tatoeba user-submitted sentence
Can I come too?


Pwede na isang libong yen.
Tatoeba Sentence #2917948 Tatoeba user-submitted sentence
A thousand yen will do.


Pwede mo ba akong tulungan?
Tatoeba Sentence #1020819 Tatoeba user-submitted sentence
Will you please help me?


Pwede mo ba akong tulungan?
Tatoeba Sentence #1020819 Tatoeba user-submitted sentence
Can you possibly help me?


Pwede mo bang mapa-ayos iyan?
Tatoeba Sentence #2772592 Tatoeba user-submitted sentence
Can you get it repaired?


Ano pang pwede ninyong gawin?
Tatoeba Sentence #3033094 Tatoeba user-submitted sentence
What else can you do?


Pwede ko bang buksan ang ilaw?
Tatoeba Sentence #2763336 Tatoeba user-submitted sentence
May I switch on the light?


Pwede bang huwag mo gawin iyan?
Tatoeba Sentence #2772599 Tatoeba user-submitted sentence
Would you mind not doing that?


Pwede kong hawakan ang buhok mo?
Tatoeba Sentence #2895958 Tatoeba user-submitted sentence
Can I touch your hair?


Hindi ka nila pwedeng sisantehin.
Tatoeba Sentence #3086299 Tatoeba user-submitted sentence
They can't fire you.


Hindi akong pwede kumain ng karne.
Tatoeba Sentence #2917668 Tatoeba user-submitted sentence
I can't eat meat.


Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo?
Tatoeba Sentence #2804951 Tatoeba user-submitted sentence
Can you repeat what you said?


Sino ang may gusto, pwedeng kumuha.
Tatoeba Sentence #2941193 Tatoeba user-submitted sentence
Whoever wants it may take it.


Pwede akong kumuha ng litrato dito?
Tatoeba Sentence #4004100 Tatoeba user-submitted sentence
May I take pictures here?


Pwede mong kainin ang natitirang pay.
Tatoeba Sentence #2829000 Tatoeba user-submitted sentence
You can have the rest of the pie.


Pwede po ba akong makakuha ng mga kupon?
Tatoeba Sentence #5638684 Tatoeba user-submitted sentence
May I have coupon tickets?


Siya ba ay pwedeng pumunta sa pulong bukas?
Tatoeba Sentence #2772596 Tatoeba user-submitted sentence
Can she come to the meeting tomorrow?


Syempre, pwede mong gawin ang anumang nais mo.
Tatoeba Sentence #2774175 Tatoeba user-submitted sentence
You can do whatever you want to do, of course.


Linggo ngayon. Hindi pwedeng nasa skwelahan sya.
Tatoeba Sentence #1021073 Tatoeba user-submitted sentence
It's Sunday. He can't have gone to school.


Hindi mo pwedeng gamitin ang gripong ito. Sira ito.
Tatoeba Sentence #2834038 Tatoeba user-submitted sentence
You can't use this faucet. It's out of order.


Pwede ko bang makita anong meron sa ibang mga tsanel?
Tatoeba Sentence #2780373 Tatoeba user-submitted sentence
Can I see what's on the other channels?


Ano pa kaya ang pwede mong ibigay sa akin na wala pa ako?
Tatoeba Sentence #2948411 Tatoeba user-submitted sentence
What else could you possibly give me that I don't already have?


Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo anong sinabi ni Tom sa akin.
Tatoeba Sentence #2903859 Tatoeba user-submitted sentence
I can't tell you what Tom told me.


Paumanhin, pwede niyo bang huwag lagyan ng wasabi ang sushi?
Tatoeba Sentence #2864293 Tatoeba user-submitted sentence
Excuse me, can you make the sushi without wasabi?


Hindi natin pwedeng palayain ang mga bilanggo sa araw na ito.
Tatoeba Sentence #2798373 Tatoeba user-submitted sentence
We can't release the prisoners today.


Pwede mong basahin ang anumang aklat na interesante para sa iyo.
Tatoeba Sentence #2772590 Tatoeba user-submitted sentence
You can read any book that interests you.


Hindi kami pwedeng mabuhay na walang tubig, kahit ni isang araw.
Tatoeba Sentence #2796562 Tatoeba user-submitted sentence
We can not live without water, not even for one day.


Dahil sa napakaganda ng panahon, pwede ba akong magbukas ng isang bintana?
Tatoeba Sentence #2794664 Tatoeba user-submitted sentence
Since the weather is so good, can I open a window?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
pwede
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce maganda ako:

MAGANDA AKO AUDIO CLIP:
Play audio #65498
Markup Code:
[rec:65498]
Related English Words:
maganda
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
maganda akong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »