Back
Close
 

mas

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mas in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mas:


mas  Play audio #4905Save to Flash Cards
more

Root: mas
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Mas Example Sentences in Tagalog: (37)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Pini ni Agatha ang mas makabuluháng karera.
Play audio #34636 Play audio #34637
 
Agatha chose a more meaningful career.
Habang tumatandâ si Angel, mas madalás na sumasa sa kaniyá ang alaalang itó.
Play audio #38846
 
The older Angel gets, the more often this memory haunts her.
Itatrý naming dumatíng nang mas maaga.
Play audio #35389 Play audio #35390
 
We will try to come earlier.
Sinubukang magsaka ni Victor noóng mas ba siyá.
Play audio #35282 Play audio #35281
 
Victor tried to cultivate a piece of land when he was younger.
Alín sa mga kotse mo ang mas madalás mong sinásakyán?
Play audio #38383
 
Which one among your cars do you more often use?
Anó ang mas gustó mo?
Play audio #39366
 
Which do you like best?
Bihirang magkahalagá ng mas mura sa isandaáng piso ang pagkain sa restawrán na iyán.
Play audio #38915
 
The food in that restaurant seldom amounts to less than a hundred pesos.
Sino ang mas mabilís tumakbó sa inyóng dalawá?
Play audio #32269 Play audio #32272
 
Who runs faster between you two?
Hilíng ni Lisa na sikapin kong magíng mas mapagbigáy.
Play audio #33607 Play audio #33608
 
Lisa's wish is that I strive to be more generous.
Titigil lang akó kung mapapatunayan mong mas magalíng ka.
Play audio #30612 Play audio #30613
 
I will stop only when you can prove you are better.
Magta-Tagalog akó para mas malinaw ang sasabihin ko.
Play audio #27305 Play audio #27306
 
I'll speak Tagalog to make myself clear.
Iniisip niyá kung minsan na mas mabuti pang mamatáy kaysa sa mabigô.
Play audio #38388
 
Sometimes he thinks that dying would be better than failing.
Kailangan kong magsaka ng mas mabuting u ng palay.
Play audio #35278 Play audio #35279
 
I need to cultivate improved varieties of rice.
Tinatrý kong magíng mas mabuting tao.
Play audio #35862 Play audio #35864
 
I tried to be a better person.
Mas madalíng makasi ng kama ang mas mabigát na tao
A heavier person can wear out a bed more quickly.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mas sikat ka sa akala mo.
Tatoeba Sentence #4491563 Tatoeba user-submitted sentence
You're more popular than you think.


Mas malaki sa akin si Tom.
Tatoeba Sentence #5214690 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is bigger than me.


Siya'y naging mas luku-luko!
Tatoeba Sentence #1364909 Tatoeba user-submitted sentence
He became increasingly demented!


Mas komplikado kaysa sa iyan.
Tatoeba Sentence #1654280 Tatoeba user-submitted sentence
It's more complicated than that.


Ba't di mo mas maagang sinabi?
Tatoeba Sentence #2017729 Tatoeba user-submitted sentence
Why didn't you say so earlier?


Mas gusto ko ang itlog ng pugo.
Tatoeba Sentence #4010429 Tatoeba user-submitted sentence
I prefer quail eggs.


Mas mahal niya si Tom kaysa ako.
Tatoeba Sentence #2940943 Tatoeba user-submitted sentence
She loves Tom more than she loves me.


Mas mahirap kaysa sa iniisip mo.
Tatoeba Sentence #1688846 Tatoeba user-submitted sentence
It's more difficult than you think.


Dapat kumilos ka nang mas paham.
Tatoeba Sentence #1748698 Tatoeba user-submitted sentence
You must act more wisely.


Dapat dumating ka nang mas maaga.
Tatoeba Sentence #1790224 Tatoeba user-submitted sentence
You should have come earlier.


Mas nasasarapan si Mario sa atis.
Tatoeba Sentence #1847589 Tatoeba user-submitted sentence
Mario prefers the taste of the sugar apple.


Kailangan mong maging mas maingat.
Tatoeba Sentence #2763729 Tatoeba user-submitted sentence
You should be more careful.


Mas mahal kita kaysa mahal ka niya.
Tatoeba Sentence #3484784 Tatoeba user-submitted sentence
I love you more than he loves you.


Mas gusto niya ang sago at gulaman.
Tatoeba Sentence #1470567 Tatoeba user-submitted sentence
He wants more sago and agar-agar.


Mas mabilis kaysa sa malakas ang usa.
Tatoeba Sentence #1843844 Tatoeba user-submitted sentence
The deer is more rapid than strong.


Mas matanda si Nanay kaysa kay Tatay.
Tatoeba Sentence #3251908 Tatoeba user-submitted sentence
Mom is older than Dad.


Mas gusto ko ang siyensiyang piksiyon.
Tatoeba Sentence #4650247 Tatoeba user-submitted sentence
I like science fiction better.


Sino ang mas matangkad, ikaw o si Ken?
Tatoeba Sentence #3133240 Tatoeba user-submitted sentence
Who is taller, you or Ken?


Wala ka bang mas maliit kaysa sa rito?
Tatoeba Sentence #2083612 Tatoeba user-submitted sentence
Don't you have anything smaller than this?


Sa edad mong iyan, dapat mas maalam ka.
Tatoeba Sentence #2763521 Tatoeba user-submitted sentence
At your age you should know better.


Meron ba kayo nito sa mas malaking says?
Tatoeba Sentence #1876189 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have this in a bigger size?


Sa taglamig, ang mga araw ay mas maikli.
Tatoeba Sentence #1399357 Tatoeba user-submitted sentence
Days are shorter in winter.


Mas magaling syang swimmer kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1020807 Tatoeba user-submitted sentence
He is a better swimmer than I.


Mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1420471 Tatoeba user-submitted sentence
He can run faster than me.


Mas magaling na huwag mong puntahan iyon.
Tatoeba Sentence #1822073 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better not go there.


Mas nagalit ako dahil tinawanan niya ako.
Tatoeba Sentence #2824315 Tatoeba user-submitted sentence
I was all the more angry because I was laughed at by him.


Alam mo ba na mas malakas ka sa akala mo?
Tatoeba Sentence #4491529 Tatoeba user-submitted sentence
Did you know you are stronger than you think you are?


Mas mahirap ba ang Ingles kaysa sa Hapon?
Tatoeba Sentence #1875982 Tatoeba user-submitted sentence
Is English harder than Japanese?


Mas gusto ni Tomas ang kape kaysa sa tsa.
Tatoeba Sentence #1658832 Tatoeba user-submitted sentence
Tom likes coffee better than tea.


Talagang mas gusto ko ang buhay sa bukid.
Tatoeba Sentence #1681174 Tatoeba user-submitted sentence
Rural life appeals to me very much.


Ngayon ay mas matanda at marunong na siya.
Tatoeba Sentence #2953488 Tatoeba user-submitted sentence
He is older and wiser now.


Mas maputi pa ang kanyang balat sa niyebe.
Tatoeba Sentence #4491526 Tatoeba user-submitted sentence
Her skin is whiter than snow.


Mas magaling siya sa matematika kaysa akin.
Tatoeba Sentence #2765585 Tatoeba user-submitted sentence
He is better than me at math.


Mas malalakas ang mga leyon kaysa mga lobo.
Tatoeba Sentence #2929955 Tatoeba user-submitted sentence
Lions are stronger than wolves.


Alin ang mas gusto mo, ang ulam, o ang isda?
Tatoeba Sentence #1850719 Tatoeba user-submitted sentence
Do you prefer meat or fish?


Mas malakas ako kesa sa kapatid kong lalaki.
Tatoeba Sentence #7742047 Tatoeba user-submitted sentence
I am stronger than my brother.


Mas magaling pa'y itanong mo kay Dr. Tanaka.
Tatoeba Sentence #2161768 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better ask Dr. Tanaka.


Mas gusto ko ang mansanas kaysa sa dalandan.
Tatoeba Sentence #2869358 Tatoeba user-submitted sentence
I prefer apples to oranges.


Mas barako kaysa yaong kay Juan ang kape ko.
Tatoeba Sentence #6389639 Tatoeba user-submitted sentence
My coffee is stronger than John's.


Gusto ko mas ang dalandan kaysa sa mansanas.
Tatoeba Sentence #2171214 Tatoeba user-submitted sentence
I prefer oranges to apples.


Mas gusto ni Gabriel ang katas ng kalamansi.
Tatoeba Sentence #1847567 Tatoeba user-submitted sentence
Gabriel prefers the calamansi juice.


Kung ako ikaw, mag-aaral ako nang mas mabuti.
Tatoeba Sentence #1454983 Tatoeba user-submitted sentence
If I were you, I'd study harder.


Kailangan mong maging mas maingat sa susunod.
Tatoeba Sentence #2809515 Tatoeba user-submitted sentence
You should be more careful the next time.


Mas gusto ko ang tag-lamig kaysa sa tag-init.
Tatoeba Sentence #4491558 Tatoeba user-submitted sentence
I like winter better than summer.


Mas gusto ko ang mainit na tsaa kaysa malamig.
Tatoeba Sentence #3050915 Tatoeba user-submitted sentence
I like hot tea better than cold.


Mas mahal ni Jack si Ben kaysa kanyang sarili.
Tatoeba Sentence #3240217 Tatoeba user-submitted sentence
Jack loves Ben more than himself.


Mas madaling maluto ang sibuyas kaysa patatas.
Tatoeba Sentence #3449545 Tatoeba user-submitted sentence
Onions cook more quickly than potatoes.


Mas maganda ka kay Marika. Maniwala ka sa akin!
Tatoeba Sentence #4491655 Tatoeba user-submitted sentence
You are much more beautiful than Marika. Believe me!


Alam niya ang Pranses, at mas naman ang Ingles.
Tatoeba Sentence #1663684 Tatoeba user-submitted sentence
She knows French, and even more English.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mas:

MAS AUDIO CLIP:
Play audio #4905
Markup Code:
[rec:4905]
Related English Words:
more
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.