Close
 


mata

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mata in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mata:


matá  Play audio #774
[noun]  eye

Root: mata
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Mata Example Sentences in Tagalog: (8)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Dáhan-dahan akóng nagmulat ng mga matá ko.
Play audio #49807Audio Loop
 
Slowly I opened my eyes.
Ang liít ng mga mikrobyo para makita ng mga matá.
Play audio #43288Audio Loop
 
The microbes are too small to be seen by the naked eye.
Itinuón ko ang mga matá ko sa titser.
Play audio #49822Audio Loop
 
I focused my eyes on the teacher.
Naoperahán siyá sa matá kayâ hindî siyá makabasa ngayón.
Play audio #44997Audio Loop
 
He has undergone an eye operation and presently can't read.
Nairitá ang mga matá namin sa ashfall.
Play audio #44231Audio Loop
 
The ashfall irritated our eyes.
Ibinaling ang mga matá ko sa notes ko 
I turned my eyes to my notes.
Nasásaktán ang mga matá ni Lucy sa liwanag.
Play audio #30523 Play audio #30524Audio Loop
 
The lights are hurting Lucy's eyes.
Buksán mo ang iyóng mga matá.
Play audio #35467 Play audio #35468Audio Loop
 
Open your eyes. / See things the way they are.

User-submitted Example Sentences (18):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Magaling ang mata niya.
Tatoeba Sentence #1611674 Tatoeba user-submitted sentence
He has good eyesight.


Nakikita ko sa mata mo.
Tatoeba Sentence #1715184 Tatoeba user-submitted sentence
I can see it in your eyes.


Kumakati ang mga mata ko.
Tatoeba Sentence #2768310 Tatoeba user-submitted sentence
My eyes feel itchy.


Nagtagpo ang mga mata nila.
Tatoeba Sentence #1611528 Tatoeba user-submitted sentence
Their eyes met.


Bulag ang kanyang isang mata.
Tatoeba Sentence #2762108 Tatoeba user-submitted sentence
He is blind in one eye.


Sinara niya ang kanyang mga mata.
Tatoeba Sentence #2946499 Tatoeba user-submitted sentence
He closed his eyes.


May mata siya para sa kagandahan.
Tatoeba Sentence #2202017 Tatoeba user-submitted sentence
She has an eye for beauty.


Parang naaatrak ako sa mga mata mo.
Tatoeba Sentence #1619168 Tatoeba user-submitted sentence
I feel like I'm being drawn into your eyes.


May malalaking mata ang mga kuwago.
Tatoeba Sentence #5214002 Tatoeba user-submitted sentence
Owls have big eyes.


Lumingon ka at ipikit ang mga mata mo.
Tatoeba Sentence #8282255 Tatoeba user-submitted sentence
Turn around and close your eyes.


Nakikita ko ang luha sa iyong mga mata.
Tatoeba Sentence #2800082 Tatoeba user-submitted sentence
I see tears in your eyes.


May taynga ang dingding, may mata ang shouji.
Tatoeba Sentence #1594235 Tatoeba user-submitted sentence
Walls have ears, shouji have eyes.


Sarhan mo ang mga mata mo nang tatlong minuto.
Tatoeba Sentence #1901506 Tatoeba user-submitted sentence
Close your eyes for three minutes.


Isang uwak ay di tinutuka ang mata ng iba naman.
Tatoeba Sentence #1800608 Tatoeba user-submitted sentence
One crow doesn't peck another's eye.


Ang kabayong ito ay may malalaki at magagandang mata.
Tatoeba Sentence #2945084 Tatoeba user-submitted sentence
This horse has beautiful big eyes.


Pagka may kinakamayan ka, dapat tingnan mo ang mata niya.
Tatoeba Sentence #1947314 Tatoeba user-submitted sentence
When you shake hands with somebody, you must look him in the eye.


Hinanap niya ang singsing niya nang pawang bukas ang mata.
Tatoeba Sentence #1602085 Tatoeba user-submitted sentence
She looked for her ring with her eyes wide open.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mata:

MATA AUDIO CLIP:
Play audio #774
Markup Code:
[rec:774]
Related Filipino Words:
malik-matápikít-matámatahínmamataánnakamatápilíkmatákalumatámamalik-matámatá-sa-matámapangmatá
Related English Words:
eye
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
matang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »