Close
 


bansa

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bansa in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bansa:


bansâ  Play audio #55451
[noun] country; nation; state

View Monolingual Tagalog definition of bansa »

Root: bansa
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Bansa Example Sentences in Tagalog: (37)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hinuhulaang mas úunlád pa ang bansâ sa súsunód na taón.
Play audio #47127Audio Loop
 
It is predicted that the country's economy will further improve next year.
Dapat nang ibasura ng mga bansâ ang mga sandatang nukleár.
Play audio #48548Audio Loop
 
Nations should scrap all nuclear firepower.
Tungkulin niláng ipagtanggól ang teritoryo ng bansâ.
Play audio #47327Audio Loop
 
It is their duty to defend the country's territory.
Isá sa pinakamalinis sa buóng bansâ ang barangáy namin.
Play audio #39421Audio Loop
 
Our neighborhood is one of the cleanest in the entire country.
Magsísilbí siyá bilang bagong pangulo ng bansâ.
Play audio #34666 Play audio #34667Audio Loop
 
She will serve as the country's new president.
Dudukutin silá at ipagbíbilí sa ibáng mga bansâ.
Play audio #48280Audio Loop
 
They will be kidnaped and sold to other countries.
Dada sa bansâ ang pinakasikát na mang-aawit sa mundó.
Play audio #47541Audio Loop
 
The world's most famous singer will visit the country.
Magtulungán tayo para sa pag-unlád ng ating bansâ.
Play audio #47742Audio Loop
 
Let's help each other for the progress of our country.
Hangarín ng bawa't bansâ ang gapiín ang mga sanhî ng kahirapan.
Play audio #40909Audio Loop
 
It is every country's goal to beat the causes of poverty.
Marami ka na bang mga bansáng naráratíng?
Play audio #28809 Play audio #28810Audio Loop
 
Have you already been to many countries?

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nangibang bansa ka na ba?
Tatoeba Sentence #2785985 Tatoeba user-submitted sentence
Have you ever been abroad?


Anong nangyayari sa bansa mo?
Tatoeba Sentence #1619112 Tatoeba user-submitted sentence
What happens in your country?


Nag-iisa ako sa dayuhang bansa.
Tatoeba Sentence #1354210 Tatoeba user-submitted sentence
I am all alone in a foreign country.


Ang Afrika ay hindi isang bansa.
Tatoeba Sentence #4283826 Tatoeba user-submitted sentence
Africa is not a country.


Gusto kong mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2792335 Tatoeba user-submitted sentence
I want to study abroad.


Madalas lumilindol sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #3086302 Tatoeba user-submitted sentence
Earthquakes frequently hit Japan.


Bawal ito sa karamihan ng mga bansa.
Tatoeba Sentence #3052921 Tatoeba user-submitted sentence
It's prohibited in most countries.


Natatakpan ng niyebe ang buong bansa.
Tatoeba Sentence #3243916 Tatoeba user-submitted sentence
The whole country was covered with snow.


Aling bansa ang iyong pinanggagalingan?
Tatoeba Sentence #4491525 Tatoeba user-submitted sentence
Which country do you come from?


Malayo ang aking bansa sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2782067 Tatoeba user-submitted sentence
My country is far away from Japan.


Malayo ang aking bansa sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2782067 Tatoeba user-submitted sentence
My country is far away from Japan.


Itong lawa'y isa sa pinakalalim sa bansa.
Tatoeba Sentence #1689242 Tatoeba user-submitted sentence
This lake is among the deepest in the country.


Ito ang pinakamataas na tore sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2763517 Tatoeba user-submitted sentence
This is the tallest tower in Japan.


May malaking impluwensiya siya sa kanyang bansa.
Tatoeba Sentence #1660233 Tatoeba user-submitted sentence
He has a great influence on his country.


Dumating siya sa bansang Hapon noong siya'y bata.
Tatoeba Sentence #2808537 Tatoeba user-submitted sentence
He came to Japan when he was a child.


10% ng mga mamamayan ay nagmula sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2772604 Tatoeba user-submitted sentence
10% of the inhabitants come from Japan.


Kailangan nating bilhin sila mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2808627 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Ang mga nagbiyabiyahe'y galing sa iba-ibang bansa.
Tatoeba Sentence #1863021 Tatoeba user-submitted sentence
The travelers came from many lands.


Kailangan naming bilhin sila buhat sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2763775 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


May magagandang arkitektura ang mga dayuhang bansa.
Tatoeba Sentence #2806437 Tatoeba user-submitted sentence
Foreign countries have beautiful architecture.


Hindi ko alam kung may pandesal din sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2762003 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know if other countries have salt bread, too.


Abot-langit ang presyo ng mga lupa sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2855015 Tatoeba user-submitted sentence
Land prices are sky-high in Japan.


Sa bansang Hapon, ang klase ay nagsisimula sa Abril.
Tatoeba Sentence #2804947 Tatoeba user-submitted sentence
In Japan the school year begins in April.


Sila ay pumasyal sa ibang bansa sa unang pagkakataon.
Tatoeba Sentence #2766878 Tatoeba user-submitted sentence
They went on a trip abroad for the first time.


Dumating ako sa bansang Hapon dalawang taong nakaraan.
Tatoeba Sentence #2796554 Tatoeba user-submitted sentence
I came to Japan two years ago.


Noong unang panahon, may dakilang hari sa bansang iyon.
Tatoeba Sentence #1463528 Tatoeba user-submitted sentence
Long time ago there was a great king in that country.


Ang tanyag na gusali na Taj Mahal ay nasa bansang Indya.
Tatoeba Sentence #2832052 Tatoeba user-submitted sentence
The famous building, the Taj Mahal, is in India.


Isa sa mga pangunahing produkto ng bansang ito ay ang kape.
Tatoeba Sentence #2917694 Tatoeba user-submitted sentence
One of the main products of this country is coffee.


Wala akong nalalaman na kahit ano tungkol sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #3078329 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about Japan.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bansa:

BANSA AUDIO CLIP:
Play audio #55451
Markup Code:
[rec:55451]
Related Filipino Words:
pambansâmakabansâmangibang-bansâkabansaansa buong bansabansanâpagbabansâkalapit-bansâkápitbansâhigpunuan bansa
Related English Words:
countrynationstate
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
bansang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »