Close
 


bulaklak

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bulaklak in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bulaklak:


bulaklák  Play audio #379
[noun]  flower; blossom

View monolingual Tagalog definition of bulaklak »

Root: bulaklak
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Bulaklak Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Binilhán ni John ng bulaklák ang nanay niyá.
Play audio #43322Audio Loop
 
John bought flowers/a flower for his Mom.
Bumilí akó ng bulaklák sa tindahan.
Play audio #29334 Play audio #29335Audio Loop
 
I bought a flower at the store.
Marami ang bulaklák.
Play audio #39391Audio Loop
 
There are many flowers.
Inamóy niyá ang bulaklák saká ibinasura itó.
Play audio #37036Audio Loop
 
She smelled the flowers then tossed it out in the trash.
Nagsesénd pa rin siyá ng bulaklák sa akin.
Play audio #43576Audio Loop
 
He still sends me flowers.
Nagbigáy silá ng mga bulaklák sa kaniláng titser.
Play audio #32867 Play audio #32868Audio Loop
 
They gave their teacher flowers.

User-submitted Example Sentences (27):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi itim ang bulaklak.
Tatoeba Sentence #2199627 Tatoeba user-submitted sentence
The flower is not black.


Kay gandang mga bulaklak!
Tatoeba Sentence #1906927 Tatoeba user-submitted sentence
What pretty flowers!


Pakidilig ang mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #2792342 Tatoeba user-submitted sentence
Please water the flowers.


Ba't bumili ka ng bulaklak?
Tatoeba Sentence #1879311 Tatoeba user-submitted sentence
Why did you buy flowers?


Sumisibol ang mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #5214297 Tatoeba user-submitted sentence
Flowers bloom.


Namatay na yung mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #1464186 Tatoeba user-submitted sentence
Those flowers have died.


Ilang bulaklak ang binili mo?
Tatoeba Sentence #1796257 Tatoeba user-submitted sentence
How many flowers did you buy?


May bulaklak siya sa kamay niya.
Tatoeba Sentence #1705623 Tatoeba user-submitted sentence
She has a flower in her hand.


Bakit ka bumili ng isang bulaklak?
Tatoeba Sentence #3033423 Tatoeba user-submitted sentence
Why did you buy a flower?


Magkamukha ang lahat niyong bulaklak.
Tatoeba Sentence #1901546 Tatoeba user-submitted sentence
All those flowers look alike.


Dinidiligan ng ulan ang mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #3991882 Tatoeba user-submitted sentence
The rain waters the flowers.


Sabi niya'y gusto niya ng mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #1876311 Tatoeba user-submitted sentence
She says that she likes flowers.


Pumitas siya ng mga bulaklak sa hardin.
Tatoeba Sentence #3320811 Tatoeba user-submitted sentence
She picked flowers in the garden.


Lumilipad ang mga bubuyog sa mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #1905013 Tatoeba user-submitted sentence
Bees are flying among the flowers.


Napakaraming mapupulang bulaklak sa hardin.
Tatoeba Sentence #3309354 Tatoeba user-submitted sentence
There are many red flowers in the garden.


Kita kong may bulaklak sa ibabaw ng pupitre.
Tatoeba Sentence #2207579 Tatoeba user-submitted sentence
I see a flower on the desk.


Sila ay nag-aalaga ng mga bulaklak sa hardin.
Tatoeba Sentence #2801847 Tatoeba user-submitted sentence
They grow flowers in the garden.


Ang dami kong bulaklak. May pula at may dilaw.
Tatoeba Sentence #2772613 Tatoeba user-submitted sentence
I have a lot of flowers. Some are red and some are yellow.


Talagang nangangamoy pabango ang mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #1901517 Tatoeba user-submitted sentence
The flowers give off a very pleasant perfume.


Tanyag ang parkeng ito dahil sa kanyang mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #2937368 Tatoeba user-submitted sentence
This park is famous for its roses.


Napakapangit ng bulaklak na pinitas mo mula sa hardin.
Tatoeba Sentence #2771414 Tatoeba user-submitted sentence
The flower you picked from the garden is very ugly.


Nakikita ko ang isang pambihirang bulaklak sa plorera.
Tatoeba Sentence #2038753 Tatoeba user-submitted sentence
I see a rare flower in the vase.


Mahalimuyak ang bulaklak na iyon ngunit hindi ko pinitas.
Tatoeba Sentence #2771413 Tatoeba user-submitted sentence
That flower is fragrant. I didn't pick it, however.


Dumating siya na bitbit ang isang malaking kumpol ng bulaklak.
Tatoeba Sentence #2824533 Tatoeba user-submitted sentence
He came bearing a large bunch of flowers.


Nagpunta kami sa tabi ng ilog para makita ang bulaklak ng seresa.
Tatoeba Sentence #1822357 Tatoeba user-submitted sentence
We went to see the cherry blossoms along the river.


Sa palengke kung saan ako bumili ng mga gulay, pwede ka ring bumili ng mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #2801895 Tatoeba user-submitted sentence
At the market where I bought the vegetables, you can also buy flowers.


Hindi ko kinailangang magdilig ng mga bulaklak. Katatapos ko lamang ay biglang umulan.
Tatoeba Sentence #1643032 Tatoeba user-submitted sentence
I need not have watered the flowers. Just after I finished, it stared raining.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bulaklak:

BULAKLAK AUDIO CLIP:
Play audio #379
Markup Code:
[rec:379]
Related Filipino Words:
mamulakláktindahan ng bulaklákmabulaklákbulaklakanbulaklakinpamulaklakínpamumulaklákbinulaklákmagbubulaklakmultiploro
Related English Words:
flowerblossom
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »