Close
 


guro

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word guro in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word guro:


gu  Play audio #166
[noun] teacher; instructor

View Monolingual Tagalog definition of guro »

Root: guro
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Guro Example Sentences in Tagalog: (21)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Isinulat ng gu sa pisara ang mga sásagután ng mga estudyante.
Play audio #38945Audio Loop
 
The teacher wrote some problems on the board for the students to solve.
Mag-isíp tayo ng tema para sa pagtatanghál sa kaarawán ng gu.
Play audio #47499Audio Loop
 
Let's think of a theme for the teacher's birthday presentation.
Si Ginang Reyes ang gumáganáp na púnong-gurô.
Play audio #35350 Play audio #35351Audio Loop
 
Mrs. Reyes performs the role of a principal.
Sagutín ng gu ang kaligtasan ng kaniyáng mga estudyante.
Play audio #43763Audio Loop
 
The safety of the students is the teacher's responsibility.
Ipinahayág ng gu ang misyón at bisyón ng páaralán.
Play audio #49268Audio Loop
 
The teacher stated the school's mission and vision.
Tulungan nating isulong ng gu ang aralín.
Play audio #30376 Play audio #30377Audio Loop
 
Let's help the teacher advance the lesson.
Biníbigyáng-diín ng gu ang paksâ tungkól sa wi.
Play audio #37148Audio Loop
 
The teacher stresses the topic on language.
Tinayâ ng gu ang kagalingan sa pagbabasá ng kaniyáng mga estudyante.
Play audio #30503 Play audio #30504Audio Loop
 
The teacher assessed her students' reading skills.
Ano-anó ang mga respónsibilidád ng gu?
Play audio #44340Audio Loop
 
What are a teacher's responsibilities?
Pinagsabihan ng gu ang estudyante.
Play audio #31560 Play audio #31561Audio Loop
 
The teacher reprimanded the student.

User-submitted Example Sentences (11):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi ako guro.
Tatoeba Sentence #5214024 Tatoeba user-submitted sentence
I am not a teacher.


Alam kong guro ka.
Tatoeba Sentence #1853523 Tatoeba user-submitted sentence
I know that you are a teacher.


Isang guro ang tatay ko.
Tatoeba Sentence #3266599 Tatoeba user-submitted sentence
My father is a teacher.


Guro ako nang labinlimang taon.
Tatoeba Sentence #2763508 Tatoeba user-submitted sentence
I was a teacher for fifteen years.


Ang aking ina ay isa ring guro.
Tatoeba Sentence #4491699 Tatoeba user-submitted sentence
My mother is a teacher, too.


Hindi tayo binigyan ng takdang aralin ng guro.
Tatoeba Sentence #4491554 Tatoeba user-submitted sentence
The teacher didn't give us any homework.


Wala akong natutunan ni kahit ano mula sa guro.
Tatoeba Sentence #5101806 Tatoeba user-submitted sentence
I learned nothing from the teacher.


Tinawag ng guro ang pangalan ng bawat estudyante.
Tatoeba Sentence #3236485 Tatoeba user-submitted sentence
The teacher called each student by name.


Nagsasalita ako ng wikang Pranses sa mga guro ko.
Tatoeba Sentence #2838098 Tatoeba user-submitted sentence
I speak French with my teachers.


Maigi kong sinulat ang lahat na sinabi ng aking guro.
Tatoeba Sentence #2792330 Tatoeba user-submitted sentence
I carefully took down everything that my teacher said.


Maraming mga guro ay walang desenteng hanapbuhay kung titingnan ang oras na sila'y nagtatrabaho.
Tatoeba Sentence #2778568 Tatoeba user-submitted sentence
Most teachers don't make a decent living considering the hours they have to work.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce guro:

GURO AUDIO CLIP:
Play audio #166
Markup Code:
[rec:166]
Related Filipino Words:
punong gukáguruánulong-guropédagohiyakaguroagwerodalubgu
Related English Words:
teacherinstructor
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
gurong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »