Close
 


Linggo

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word Linggo in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word Linggo:


Linggó  Play audio #5935
[noun]  Sunday

Root: linggo
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Linggo Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Bakâ makalimutan mong sa Linggó ang birthday ni Alice.
Play audio #36386Audio Loop
 
You might forget that this Sunday is Alice's birthday.
Pag pumúpuntá akó rito, nagkakátaón na nandito ka rin.
Play audio #33941 Play audio #33942Audio Loop
 
Whenever I come here it happens by chance that you're here too.
Ániyá, magsimbá ka sa súsunód na Linggó.
Play audio #39609Audio Loop
 
He said, go to church this coming Sunday.
Nanoód silá ng boxing nung Linggó.
Play audio #29206 Play audio #29207Audio Loop
 
They watched a boxing match last Sunday.
Makákasama ka ba sa amin sa Linggó?
Play audio #39554Audio Loop
 
Would you be able to join us on Sunday?
Itakdâ mo ang bawa't Linggó bilang araw ng pahingá.
Play audio #36861Audio Loop
 
Reserve each Sunday as your rest day.
Kinanselá ng mga obispo ang mga Misa noóng Linggó.
Play audio #49570Audio Loop
 
The bishops cancelled the masses last Sunday.
Sana tamaan ko ang jackpot sa Linggó.
Play audio #31710 Play audio #31712Audio Loop
 
I hope I win the jackpot on Sunday.
Magkano na ang matatamaang jackpot sa Linggó?
Play audio #45042Audio Loop
 
How much would the jackpot prize be come Sunday?
Napag-usapan na ba ninyó ang gágawín ninyó sa Linggó?
Play audio #27479 Play audio #27480Audio Loop
 
Have you already talked about what you will do on Sunday?

User-submitted Example Sentences (23):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi masaya nung linggo.
Tatoeba Sentence #1020814 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't have a good time last Sunday.


Baka magyelo sa susunod na linggo.
Tatoeba Sentence #1677970 Tatoeba user-submitted sentence
It may freeze next week.


Ako'y ikakasal sa darating na Linggo.
Tatoeba Sentence #2911931 Tatoeba user-submitted sentence
I'm getting married next Sunday.


Nagsusulat sya sa kanya linggo linggo.
Tatoeba Sentence #1020813 Tatoeba user-submitted sentence
She writes to him every week.


Nasa Boston ako sa darating na linggo.
Tatoeba Sentence #2946489 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be in Boston next week.


Hindi na ako makapaghantay mag Linggo.
Tatoeba Sentence #1021081 Tatoeba user-submitted sentence
I can't wait until the weekend!


Maganda ang panahon nang buong linggo.
Tatoeba Sentence #1637526 Tatoeba user-submitted sentence
The weather has been nice all week.


Pumunta ka na ba sa trabaho sa Linggo?
Tatoeba Sentence #2782116 Tatoeba user-submitted sentence
Have you ever gone to work on Sunday?


Nagsusulat sya sa kanya linggo linggo.
Tatoeba Sentence #1020813 Tatoeba user-submitted sentence
She writes to him every week.


Pumupunta sa moske si Mennad kada linggo.
Tatoeba Sentence #8280630 Tatoeba user-submitted sentence
Mennad goes to the mosque every week.


Gaano kadalas ka naliligo sa isang linggo?
Tatoeba Sentence #2782226 Tatoeba user-submitted sentence
How often, in a week, do you take a bath?


Tila isang linggong hindi nag-ahit si Tom.
Tatoeba Sentence #7487659 Tatoeba user-submitted sentence
Tom looked as if he hadn't shaved for a week.


Pupunta ako sa Europa sa susunod na linggo.
Tatoeba Sentence #3049373 Tatoeba user-submitted sentence
I'm going to Europe next week.


Ano ang pinagkakaabalahan mo sa linggong ito?
Tatoeba Sentence #2796545 Tatoeba user-submitted sentence
What have you been doing this week?


Ang karahasan ay tumagal nang dalawang linggo.
Tatoeba Sentence #2832055 Tatoeba user-submitted sentence
The violence lasted for two weeks.


Linggo ngayon. Hindi pwedeng nasa skwelahan sya.
Tatoeba Sentence #1021073 Tatoeba user-submitted sentence
It's Sunday. He can't have gone to school.


Araw-araw kaming nagtatrabaho maliban ang Linggo.
Tatoeba Sentence #2775470 Tatoeba user-submitted sentence
We work every day but Sunday.


Sumulat ako ng iilang kanta noong nakaraang linggo.
Tatoeba Sentence #3585877 Tatoeba user-submitted sentence
I wrote a couple of songs last week.


Maglalabing-pitong taon na ako nang kasunod na linggo.
Tatoeba Sentence #1651557 Tatoeba user-submitted sentence
I will be seventeen next week.


Aalis tayo ng Tokyo papuntang Osaka sa sunod na linggo.
Tatoeba Sentence #1602070 Tatoeba user-submitted sentence
We'll leave Tokyo for Osaka next week.


Pumunta kami sa Roma na natigilan namin nang isang linggo.
Tatoeba Sentence #1851941 Tatoeba user-submitted sentence
We went to Rome, where we stayed a week.


Gusto mo bang pumunta rito para sa interbyu sa darating na linggo?
Tatoeba Sentence #2872245 Tatoeba user-submitted sentence
Would you like to come in for an interview next week?


Hindi kinailangang pintahin ni Tom ang bakod. Iyon ay inalis nila isang linggo pagkatapos niyang pintahin.
Tatoeba Sentence #2763494 Tatoeba user-submitted sentence
Tom didn't need to paint the fence. They tore it down a week after he painted it.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Related Words:
Words spelled the same with a different pronunciation, stress, or definition:
2:linggó  Play audio #10511
[noun]  week


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce Linggo:

LINGGO AUDIO CLIP:
Play audio #5935
Markup Code:
[rec:5935]
Related Filipino Words:
linggólinggo-linggólingguhannakaraáng linggókinálingguhán
Related English Words:
Sunday
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
Linggong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »