Close
 


magpunta

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word magpunta in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word magpunta:


magpuntá  Play audio #9270
[verb]  to go to; to move toward; to visit; to deliberately go somewhere


Verb conjugations of magpunta:

Focus:  
Actor Focus Icon
Actor  
Root: puntaConjugation Type: Mag-
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
magpuntá  Play audio #9270
Completed (Past):
nagpuntá  Play audio #19230
Uncompleted (Present):
nagpúpuntá  Play audio #19231
Contemplated (Future):
magpúpuntá  Play audio #19232
Verb family:
pumuntá  |  
puntahán  |  
magpuntá
 |  
makapuntá  |  
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Magpunta Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Minsan nakákasama si James kapág nagpúpuntá akó sa London.
Play audio #36872Audio Loop
 
At times James is able to join me when I go to London.
Nagpuntá akó sa sastré para magpagawâ ng baróng.
Play audio #43488Audio Loop
 
I went to a tailor to have some barong made.
Saán mo gustóng magpuntá?
Play audio #38059Audio Loop
 
Where would you like to go?
Magpuntá tayo sa mall.
Play audio #37139Audio Loop
 
Let's go to the mall.
Saán ka nagpuntá?
Play audio #36593Audio Loop
 
Where did you go?
Nagpuntá dito si Dennis kagabí.
Play audio #36837Audio Loop
 
Dennis came here last night.
Nagpuntá si Tom sa págupitan para magpagupít.
Play audio #38061Audio Loop
 
Tom went to the barbershop to have a haircut.
Nagpúpuntá kamí sa mall tuwíng Sábado.
Play audio #38060Audio Loop
 
We go to the mall every Saturday.
Saán kayó magpúpuntá?
Play audio #36701Audio Loop
 
Where are you going?
Kailán tayo magpúpuntá sa palengke?
Play audio #35678 Play audio #35679Audio Loop
 
When are we going to the market?

User-submitted Example Sentences (8):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nagpuntang bundok kami para mag-iski.
Tatoeba Sentence #1919120 Tatoeba user-submitted sentence
We went to the mountain to ski.


Hindi ko sinasabing mag-isa kang magpunta.
Tatoeba Sentence #2774537 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not telling you to go alone.


Saan man siya magpunta, nagsisinungaling siya.
Tatoeba Sentence #2844357 Tatoeba user-submitted sentence
Everywhere he goes, he tells a lie.


Nagpunta kami sa Tokyo nang maraming beses na.
Tatoeba Sentence #1854214 Tatoeba user-submitted sentence
We have been to Tokyo many times.


Si Tomas at ang lola niya ay nagpuntang bukstor.
Tatoeba Sentence #1938957 Tatoeba user-submitted sentence
Tom and his grandmother went to the bookstore.


Ako ay matandang-matanda na para magpunta sa Alemanya.
Tatoeba Sentence #2786003 Tatoeba user-submitted sentence
I'm too old to go to Germany.


Nagpunta kami sa tabi ng ilog para makita ang bulaklak ng seresa.
Tatoeba Sentence #1822357 Tatoeba user-submitted sentence
We went to see the cherry blossoms along the river.


Naaalala mo ba iyong unang beses na nagpunta sina Tom at Mary dito?
Tatoeba Sentence #7681408 Tatoeba user-submitted sentence
Do you remember when Tom and Mary came here for the first time?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce magpunta:

MAGPUNTA AUDIO CLIP:
Play audio #9270
Markup Code:
[rec:9270]
Related Filipino Words:
puntápumuntápagpuntápuntahánpapuntámapuntámakapuntápapuntahínmapuntahánipuntá
Related English Words:
gowentgoinggonevisitvisitedvisiting
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
magpuntang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »