Close
 


malungkot

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word malungkot in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word malungkot:


malungkót  Play audio #19406
[verb] to feel sad; to be sad

View Monolingual Tagalog definition of malungkot »


Verb conjugations of malungkot:

Focus:  
Actor Focus Icon
Actor  
Root: lungkotConjugation Type: Ma-
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
malungkót  Play audio #19406
Completed (Past):
nalungkót  Play audio #19407
Uncompleted (Present):
nalúlungkót  Play audio #19408
Contemplated (Future):
malúlungkót  Play audio #19409
Verb family:
malungkót
 |  
Usage Note Icon Usage Notes:
MALUNGKOT (verb) = be sad x
("Malungkot" is also the adjective "sad")

Si Paul ay malungkot = Malungkot si Paul = Paul is sad.

Huwag kang malungkot = Don't be sad.

Nalungkot si Mary sa nangyari. = Si Mary ay nalungkot sa nangyari. = Mary was saddened by what happened.

Si John ay nalulungkot pag/kapag hindi ka nakikita. = Nalulungkot si John pag/kapag hindi ka nakikita. = John feels sad when he does not see you/when you're not around.

Marami ang malulungkot kung aalis ka. = Many will feel sad if you'll leave.

Baka malungkot ka sa ikukuwento ko sa iyo. = What I will narrate to you might make you sad.

Ang pelikulang pinanood namin ay malungkot. = Malungkot ang pelikulang pinanood namin = The movie that we watched was a sad one.

Bakit mukha kang malungkot? = Why do you look sad?

Bakit para kang malungkot? = Why do you seem sad?

The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Malungkot Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nalungkót si Tess nang sariwain ang alaala ng dating kásintahan.
Play audio #46598Audio Loop
 
Tess felt sad when she recalled the memory of her ex-boyfriend.
Nalungkót akó nang ihayág niyá ang resignasyón sa trabaho.
Play audio #29680 Play audio #29681Audio Loop
 
I felt sad when she announced her resignation from work.
Nalúlungkót ba si Spike na ipinamigáy niyá ang kaniyáng reló?
Play audio #38930Audio Loop
 
Is Spike sad that he gave his watch away?
Bagamá't malungkót, nanatili akóng propesyonál.
Play audio #40536Audio Loop
 
Although sad, I maintained a professional attitude.
Nalúlungkót akó.
Play audio #35636 Play audio #35637Audio Loop
 
I'm sad.
Huwág kang malungkót.
Play audio #35572 Play audio #35573Audio Loop
 
Don't be sad.
Nalúlungkót akó kapág sinisilip ko ang lamán ng kahón.
Play audio #36569Audio Loop
 
I feel sad when I peek at the contents of the box.
Tuwíng nalúlungkót akó, dinádampót ko ang Bíbliyá.
Play audio #36435Audio Loop
 
Every time I feel down, I just pick up the Bible.
Huwág ka nang malungkót dahil dadatíng na ang nanay mo.
Play audio #43339Audio Loop
 
Don't be sad because your mother will arrive soon.
Nalúlungkót akó dahil mag-isá lang si Judy na nagpápaskó sa Hong Kong.
Play audio #38931Audio Loop
 
I feel sad because Judy is spending Christmas alone in Hong Kong.

User-submitted Example Sentences (5):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sa tingin mo ba ay malungkot si Tom?
Tatoeba Sentence #7487666 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think Tom is sad?


Umiiyak tayo pagka talagang malungkot tayo.
Tatoeba Sentence #1820528 Tatoeba user-submitted sentence
We cry when we are very sad.


Umarteng masaya si Tomas, pero sa kalaliman niya, malungkot siya.
Tatoeba Sentence #1731341 Tatoeba user-submitted sentence
Tom acted happy, but deep inside he was sad.


"Masyadong matanda na ako at malungkot para maglaro," sabi ng bata.
Tatoeba Sentence #2165745 Tatoeba user-submitted sentence
"I am too old and sad to play," said the boy.


Ang babaeng malungkot at matindi ang pag-iyak ay kinuwento ang kanyang istorya.
Tatoeba Sentence #2911960 Tatoeba user-submitted sentence
The unhappy woman, drowned in tears, told her story.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Related Words:
Words spelled the same with a different pronunciation, stress, or definition:
2:malungkót  Play audio #18236
[adjective] sad; bleak; downcast


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce malungkot:

MALUNGKOT AUDIO CLIP:
Play audio #19406
Markup Code:
[rec:19406]
Related Filipino Words:
lungkótkalungkutannakakalungkótIkinalúlungkót komalungkótikalungkótnapakalungkótpinakamalungkótmagpalungkótngalungkóng
Related English Words:
sadsaddenedbe sadewas sadam sadfeel sad
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »