Close
 


masaya

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word masaya in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word masaya:


masayá  Play audio #18140
1 [adjective] happy; glad; fun; joyful; cheerful
2 [adverb] happily; gladly; cheerfully

View Monolingual Tagalog definition of masaya »

Root: saya
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Masaya Example Sentences in Tagalog: (23)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Masayá akóng makilala ka.
Play audio #31697 Play audio #31698Audio Loop
 
I am happy / glad to know you. (informal)
Masayá akó kapág ipinápamigáy ko ang mga bagay na hindî ko na kailangan.
Play audio #47375Audio Loop
 
I'm happy when I gave away the stuff that I no longer need.
Masayá ang lahát nang ganapín niyá ang kaniyáng mga tungkulin.
Play audio #38409Audio Loop
 
Everyone was happy as he fulfilled his duties.
Hindî ka ba masayá?
Play audio #39622Audio Loop
 
Aren't you happy?
Masayá ba ang lahát?
Play audio #39623Audio Loop
 
Is everybody happy?
Masayá siyáng nagpa-pícture kasama ang fans.
Play audio #46098Audio Loop
 
She had fun taking pictures with fans.
Maraming kaibigan ang mga taong nananatiling masayá.
Play audio #33371 Play audio #33372Audio Loop
 
Those who stay happy have many friends.
Masayá akóng natututo ng Tagalog.
Play audio #35560 Play audio #35561Audio Loop
 
I am happy to be learning Tagalog.
Masayá siyá nang idaos nilá ang kaniláng anibersaryo.
Play audio #31273 Play audio #31274Audio Loop
 
He was happy when they celebrated their anniversary.
Masayá siyá ngayón.
Play audio #39625Audio Loop
 
He is happy today.

User-submitted Example Sentences (14):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi siya masaya lagi.
Tatoeba Sentence #1020810 Tatoeba user-submitted sentence
She is not always happy.


Masaya ka ba sa bigat mo?
Tatoeba Sentence #2917708 Tatoeba user-submitted sentence
Are you happy with your weight?


Hindi masaya nung linggo.
Tatoeba Sentence #1020814 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't have a good time last Sunday.


Parang hindi masaya si Tom.
Tatoeba Sentence #4274484 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is not looking happy.


Siya ay masaya na parang hari.
Tatoeba Sentence #2794661 Tatoeba user-submitted sentence
He is as happy as a king.


Siya ay masaya na parang hari.
Tatoeba Sentence #2794661 Tatoeba user-submitted sentence
He is happy, like a king.


Parang 'di siya masayang makita tayo.
Tatoeba Sentence #4068999 Tatoeba user-submitted sentence
She doesn't look happy to see us.


Puno ng masasayang alaala ang kanyang isipan.
Tatoeba Sentence #2915111 Tatoeba user-submitted sentence
His mind was filled with happy thoughts.


Parang hindi ka masyadong masayang makita ako.
Tatoeba Sentence #2774174 Tatoeba user-submitted sentence
You don't seem too happy to see me.


Mas masaya na si Tom ngayon na umalis na si Mary.
Tatoeba Sentence #2772611 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is happier now that Mary has left.


Umarteng masaya si Tomas, pero sa kalaliman niya, malungkot siya.
Tatoeba Sentence #1731341 Tatoeba user-submitted sentence
Tom acted happy, but deep inside he was sad.


Di tayo pinanganak nang may kapasidad para sa masayang koeksistensiya.
Tatoeba Sentence #1789482 Tatoeba user-submitted sentence
We aren't born with the capacity to carry out a happy coexistence.


Isang babae ay nagsulat ng 30 aklat tungkol sa kung paano maging masaya, at pagkatapos nagpakamatay.
Tatoeba Sentence #3033415 Tatoeba user-submitted sentence
A woman wrote 30 books about how to become happy, and then committed suicide.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
kasaya, masasaya, ansaya
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce masaya:

MASAYA AUDIO CLIP:
Play audio #18140
Markup Code:
[rec:18140]
Related Filipino Words:
sayásayamasayahinmagsayákasayahansumayámasayáng-masayápasayahínsayá-sayámagpasayá
Related English Words:
cheerfulhappycheerfuljoyfulgladgenialgayfungladly
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
masayang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »