Close
 


ngunit

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word ngunit in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word ngunit:


ngunit  Play audio #2409
[conjunction] but; whereas

View Monolingual Tagalog definition of ngunit »

Root: ngunit
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Ngunit Example Sentences in Tagalog: (10)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nakala siyá ngunit hindî niyá mapatawad ang mga dumakíp sa kaniyá.
Play audio #47273Audio Loop
 
She was freed but she couldn't forgive her kidnappers.
Gustó kitá ngunit hindî kitá iniibig.
Play audio #39470Audio Loop
 
I like you, but I don't love you.
Pumasá siyá sa pagsusulit ngunit hindî itó sapát.
Play audio #37209Audio Loop
 
He passed the exam but it's ot enough.
Bumagsák ang negosyo ngunit nakaba itó.
Play audio #29253 Play audio #29254Audio Loop
 
The business hit rock bottom but it recovered.
Hindî akó sigurado kung anó iyón, ngunit parang putók ng baríl.
Play audio #46291Audio Loop
 
I'm not sure what it was, but it sounded like a gunshot.
Iláng henerasyón na ang nagdaán ngunit hindî nagbago ang sistema.
Play audio #47212Audio Loop
 
Several generations have passed but the system has not changed.
Pinindót ko ang puláng botón ngunit waláng nangyari.
Play audio #49662Audio Loop
 
I pressed the red button but nothing happened.
Parati siláng nag-uusap ngunit hindî pa rin nagkakasundô.
Play audio #43371Audio Loop
 
They always talk but they still do not get along.
Pasénsiya sa abala ngunit walâ na akóng ibáng mapúpuntahán.
Play audio #46119Audio Loop
 
Sorry for the inconvenience but I have nowhere else to go.
Iginagalang ko ang iyóng pananáw ngunit hindî akó sumásang-ayon dito.
Play audio #44311Audio Loop
 
I respect your view but I do not agree with it.

User-submitted Example Sentences (12):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ang kailangan niya ay hindi pera, ngunit pag-ibig.
Tatoeba Sentence #2794659 Tatoeba user-submitted sentence
What he needs is not money but love.


Pinindot ko na ang pulang boton ngunit walang nangyari.
Tatoeba Sentence #2750181 Tatoeba user-submitted sentence
I'd already pressed the red button but nothing happened.


Matamis ang pulotpukyutan ngunit nanunusok ang bubuyog.
Tatoeba Sentence #4517799 Tatoeba user-submitted sentence
Honey is sweet, but the bee stings.


Mahalimuyak ang bulaklak na iyon ngunit hindi ko pinitas.
Tatoeba Sentence #2771413 Tatoeba user-submitted sentence
That flower is fragrant. I didn't pick it, however.


Humintay kami ng mahabang oras, ngunit siya ay hindi sumipot.
Tatoeba Sentence #2763520 Tatoeba user-submitted sentence
We waited a long time, but she didn't show up.


Hindi ako sigurado kung ano iyon, ngunit parang putok ng baril.
Tatoeba Sentence #2809511 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not sure what it was, but it sounded like a gunshot.


Mayaman siya, ngunit ang buhay niya'y parang taong nagpapalimos.
Tatoeba Sentence #1709788 Tatoeba user-submitted sentence
He's rich, but he lives like a beggar.


Gusto ko siya hindi dahil sa siya'y mabait, ngunit dahil siya'y matapat.
Tatoeba Sentence #2824351 Tatoeba user-submitted sentence
I like him not because he is kind but because he is honest.


Ang paniki ay nangangaso ng pagkain at kumakain sa gabi, ngunit natutulog sa umaga.
Tatoeba Sentence #5361075 Tatoeba user-submitted sentence
A bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.


Hindi lahat ang pera, ngunit kung wala kang pera, hindi ka maaaring gumawa ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #5361044 Tatoeba user-submitted sentence
Money isn't everything, but if you have no money, you can't do anything.


Sinabi ko sa mga bata na tumahimik sila, ngunit nagpatuloy lamang ang kanilang pag-iingay.
Tatoeba Sentence #2772541 Tatoeba user-submitted sentence
I told the children to be quiet, but they just kept on being noisy.


Ang akala ko ay minamahal niya ako, ngunit ang totoo'y ibig lamang niyang makipagkantutan sa akin.
Tatoeba Sentence #4680577 Tatoeba user-submitted sentence
I thought that he loved me, but in reality he just wanted to have sex with me.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
nguni't, nguni
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce ngunit:

NGUNIT AUDIO CLIP:
Play audio #2409
Markup Code:
[rec:2409]
Related Filipino Words:
nganit
Related English Words:
butwhereas
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »