Close
 


palagi

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word palagi in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word palagi:


pala  Play audio #6499
[adverb] always; constantly; habitually; often; at all times

View Monolingual Tagalog definition of palagi »

Root: lagi
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Palagi Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Pala siyáng nagréreklamo tungkól sa pagkain.
Play audio #57589 Play audio #57590Audio Loop
 
He's always complaining about the food.
Bakit pala kang nakasimangot?
Play audio #40932Audio Loop
 
Why do you always frown?
Kasama ko pala ang lalaking kinaíinisán ko.
Play audio #58177 Play audio #58178Audio Loop
 
I'm always with the man that annoys me.
Ang ibinoboto mo ba palaging nananalo?
Play audio #42996Audio Loop
 
Does the one you vote for always win?
Pala kang kumákantá.
Play audio #40931Audio Loop
 
You always sing.
Si Elvie ang palagíng nagtátamó ng pagkilala.
Play audio #36806Audio Loop
 
Elvie always receives the recognition.
Palagíng nagtátamó ang Pilipinas ng medalya sa palarô.
Play audio #37520Audio Loop
 
The Philippines is always winning a medal in the game.
Palagíng lumálahók ang mga estudyante sa patímpalák.
Play audio #32401 Play audio #32402Audio Loop
 
The students always participate in the contest.
Palagíng nakúkumpiská ang payong ko sa páliparan.
Play audio #48593Audio Loop
 
My umbrella is always being confiscated in the airport.
Iyán ang palaging sambít ni Markie.
Play audio #40396Audio Loop
 
That's what Markie always utters.

User-submitted Example Sentences (27):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Palagi siyang nakaseda.
Tatoeba Sentence #1679649 Tatoeba user-submitted sentence
She is always clothed in silk.


Palagi akong nagkakamali.
Tatoeba Sentence #2766804 Tatoeba user-submitted sentence
I am making too many mistakes.


Palaging natatalo si Tom.
Tatoeba Sentence #3211742 Tatoeba user-submitted sentence
Tom always loses.


Di palaging narito si Taro.
Tatoeba Sentence #1659546 Tatoeba user-submitted sentence
Taro is not always here.


Bakit ba na palaging huli ka?
Tatoeba Sentence #2167141 Tatoeba user-submitted sentence
Why is it that you're always late?


Dapat palaging gawin ang tama.
Tatoeba Sentence #1600310 Tatoeba user-submitted sentence
You should always do what is right.


Palaging nanonood ng TV si Tom.
Tatoeba Sentence #2832266 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is always watching TV.


Palaging malinis ang kuwarto niya.
Tatoeba Sentence #1617537 Tatoeba user-submitted sentence
He keeps his room clean.


Palagi akong naliligo bago matulog.
Tatoeba Sentence #1648585 Tatoeba user-submitted sentence
I always take a bath before going to bed.


Hindi palaging nagsasabi ng totoo si Tom.
Tatoeba Sentence #3643639 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't always tell the truth.


Palagi kang nakasuot ng bonggang kurbata.
Tatoeba Sentence #1812138 Tatoeba user-submitted sentence
You are always wearing a loud necktie.


Palagi siyang naglalakad papuntang paaralan.
Tatoeba Sentence #2838104 Tatoeba user-submitted sentence
She always walks to school.


Palaging naiisip kita dahil ng musikang iyan.
Tatoeba Sentence #1593313 Tatoeba user-submitted sentence
That music always reminded me of you.


Palagi siyang mapagbigay sa mga nangangailangan.
Tatoeba Sentence #3064944 Tatoeba user-submitted sentence
He is always generous to poor people.


Para mag-aral ng heograpiya, palaging gumamit ng mapa.
Tatoeba Sentence #1358193 Tatoeba user-submitted sentence
To study geography, always use a map.


Palagi siyang natatagalan sa pagpili ng kanyang damit.
Tatoeba Sentence #2820111 Tatoeba user-submitted sentence
She always takes her time in choosing her dress.


Ang mga ulat panahon ay mahirap na palaging magkatotoo.
Tatoeba Sentence #2808664 Tatoeba user-submitted sentence
Weather reports rarely come true.


Ang artista ay palaging nagsusuot ng mamahaling mga alahas.
Tatoeba Sentence #2800143 Tatoeba user-submitted sentence
The actress always wears expensive jewels.


Kahit anong laro ang nilalaro niya, palagi siyang nananalo.
Tatoeba Sentence #2765480 Tatoeba user-submitted sentence
No matter what game he plays, he always wins.


Kung nagsasabi siya ng "mahal kita" palagi, hindi iyon totoo.
Tatoeba Sentence #2826729 Tatoeba user-submitted sentence
If he says "I love you" all the time he doesn't mean it.


Pagka pinag-uusapan niya ang hobby niya, palagi siyang parang seryoso.
Tatoeba Sentence #1734359 Tatoeba user-submitted sentence
He is serious when he talks about his hobby.


Nakakapagtataka wala siya rito. Palagi siyang dumarating sa ganitong oras.
Tatoeba Sentence #2762161 Tatoeba user-submitted sentence
It is strange that he is not here. He always comes at this time.


Kahit gaanong magaling ka, palaging may taong higit na magaling kaysa sa iyo.
Tatoeba Sentence #2810731 Tatoeba user-submitted sentence
No matter how good you are, there will always be people who are better than you.


Talagang nakakainis... Ngayon ay sumasakit palagi ang ulo ko kung gumagamit ng kompyuter!
Tatoeba Sentence #2813599 Tatoeba user-submitted sentence
So annoying... Now I get a headache whenever I use the computer!


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
palage
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce palagi:

PALAGI AUDIO CLIP:
Play audio #6499
Markup Code:
[rec:6499]
Related Filipino Words:
lapalagianmamalalumapamamalalagianlagiin
Related English Words:
alwaysconstantlyoftenat all timesall timeshabituallyconstant
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
palaging
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »