Close
 


pangalan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word pangalan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word pangalan:


pangalan  Play audio #1224
1 [noun] name
2 [noun] reputation

View Monolingual Tagalog definition of pangalan »

Root: ngalan
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Pangalan Example Sentences in Tagalog: (41)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Anó ang pangalan mo?
Play audio #39328Audio Loop
 
What is your name?
Denden ang pangalan ko.
Play audio #40209Audio Loop
 
My name is Denden.
Alám mo ba ang kung anu-anó ang mga pangalan ng mga planeta?
Play audio #45292Audio Loop
 
Do you know what the names of the planets are?
Anó ang pangalan ng dalagitang nakapulá?
Play audio #49046Audio Loop
 
What's the name of the young woman in red?
Sini mo ang pangalan mo.
Play audio #36499Audio Loop
 
You ruined your reputation (name).
Anó ang pangalan ng bago mong jo?
Play audio #42503Audio Loop
 
What's the name of your boyfriend?
Anó ang pangalan ng mistér ni Peggy?
Play audio #46422Audio Loop
 
What is the name of Peggy's husband?
Akó ang magtatalâ ng mga pangalan natin.
Play audio #36811Audio Loop
 
I will register our names.
Burahín mo ang pangalan ni Carl sa listahan.
Play audio #46102Audio Loop
 
Erase Carl's name from the list.
Inaatasan kitáng magtalâ ng mga pangalan ng liliban sa klase.
Play audio #30303 Play audio #30304Audio Loop
 
I assign you to list down the names of those who will be absent in class.

User-submitted Example Sentences (22):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Tom ang kanyang pangalan.
Tatoeba Sentence #2749838 Tatoeba user-submitted sentence
His name's Tom.


Ang pangalan ko ay Ludwig.
Tatoeba Sentence #3046919 Tatoeba user-submitted sentence
My name is Ludwig.


Ang pangalan ko ay Hisashi.
Tatoeba Sentence #3251826 Tatoeba user-submitted sentence
My name is Hisashi.


Anong pangalan nitong prutas?
Tatoeba Sentence #2798401 Tatoeba user-submitted sentence
What's the name of this fruit?


Ang tunay kong pangalan ay Tom.
Tatoeba Sentence #7487664 Tatoeba user-submitted sentence
My real name is Tom.


Fritz ang pangalan ng tatay ko.
Tatoeba Sentence #1707361 Tatoeba user-submitted sentence
My dad's name is Fritz.


Pusa ako. Wala pa akong pangalan.
Tatoeba Sentence #1791885 Tatoeba user-submitted sentence
I am a cat. I don't have a name yet.


Alam ko ang pangalan nilang lahat.
Tatoeba Sentence #5213950 Tatoeba user-submitted sentence
I know all their names.


Isulat mo ang pangalan at address mo.
Tatoeba Sentence #1611636 Tatoeba user-submitted sentence
Write your name and address.


Di matandaan ni Tomas ang pangalan ko.
Tatoeba Sentence #1848361 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't remember my name.


Binanggit niya ang pangalan mo sa akin.
Tatoeba Sentence #1836788 Tatoeba user-submitted sentence
He mentioned your name to me.


Binigay ng sundalo ang kanyang pangalan.
Tatoeba Sentence #2765471 Tatoeba user-submitted sentence
The soldier gave his name.


Alam ng bawat tao ang aming mga pangalan.
Tatoeba Sentence #5214437 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone knows our names.


Ayokong malaman kung ano ang pangalan niya.
Tatoeba Sentence #4650893 Tatoeba user-submitted sentence
I don't want to know what his name is.


Sobrang gusto ko ang tunog ng kanyang pangalan.
Tatoeba Sentence #2753863 Tatoeba user-submitted sentence
I love the sound of his name.


May anak siyang babae na ang pangalan ay Maria.
Tatoeba Sentence #1815355 Tatoeba user-submitted sentence
She has a daughter whose name is Mary.


Tinawag ng guro ang pangalan ng bawat estudyante.
Tatoeba Sentence #3236485 Tatoeba user-submitted sentence
The teacher called each student by name.


Ano nga ang pangalan ng hotel? Hindi ko matandaan.
Tatoeba Sentence #3286388 Tatoeba user-submitted sentence
What was the hotel called? I can't remember.


Sabihin mo sa akin ang pangalan ng ika-9 na buwan.
Tatoeba Sentence #1611656 Tatoeba user-submitted sentence
Tell me the name of the ninth month.


Isulat ang iyong pangalan at address sa sobreng ito.
Tatoeba Sentence #3189521 Tatoeba user-submitted sentence
Write your name and address on this envelope.


May dumadalaw na ang pangalan ay Ono na gustong makita ka.
Tatoeba Sentence #1945046 Tatoeba user-submitted sentence
A person named Ono has dropped by to see you.


Sa anong wika ang gusto mong makita ang mga pangalan ng hayop?
Tatoeba Sentence #1399626 Tatoeba user-submitted sentence
In which language do you want to see names of animals?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
pangala, pangala', pangala'y
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce pangalan:

PANGALAN AUDIO CLIP:
Play audio #1224
Markup Code:
[rec:1224]
Related Filipino Words:
ngalanpangalananwaláng pangalanipinagkaloób na pangalanpangngalanipangalannagngangalankapangalanbuóng pangalannakapangalan
Related English Words:
namereputation
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
pangalang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »