Close
 


salita

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word salita in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word salita:


salitâ  Play audio #1642
[noun] word; talking; word of honor; dialect; language; testimony

View Monolingual Tagalog definition of salita »

Root: salita
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Salita Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Ginamitan ng mga marikít na salitâ ang awit.
Play audio #45064Audio Loop
 
The song contained beautiful words.
Ayusin mo ang mga salitâ para mabuô ang pangungusap.
Play audio #36072Audio Loop
 
Arrange the words to form the sentence.
Bábaybayín ko kahit ang pinakamahabang salitâ.
Play audio #45798Audio Loop
 
I will spell even the longest word.
Naglamán ng mga mapanirang salitâ ang artíkuló sa diyaryo.
Play audio #32291 Play audio #32292Audio Loop
 
The newspaper article contained defamatory words.
Maúunawaan ko rin sa hulí ang kahulugán ng mga salitáng itó.
Play audio #30804 Play audio #30805Audio Loop
 
I will eventually understand the meaning of these words.
Maraming nagsesénd sa kaniyá ng mga masakít na salitâ.
Play audio #43586Audio Loop
 
Many people send him hurtful words.
Nakasalalay sa katapatan ng tao ang bi ng kaniyáng mga salitâ.
Play audio #47630Audio Loop
 
The effectiveness of a person's words depends on his sincerity.
Mahirap baybayín ang mga salitáng Pransés.
Play audio #45788Audio Loop
 
French words are difficult to spell.
Kinaya ko ang mga masakít na salitâ ni Petra.
Play audio #30730 Play audio #30731Audio Loop
 
I endured Petra's hurtful words.
Hindî akó pamilyár sa salitáng binábaybáy ni Megan.
Play audio #45796Audio Loop
 
I'm not familiar with the word being spelled by Megan.

User-submitted Example Sentences (20):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Hindi ito mga salita.
Tatoeba Sentence #1705501 Tatoeba user-submitted sentence
These are not words.


Konti lang ang salita niya.
Tatoeba Sentence #1616247 Tatoeba user-submitted sentence
He is spare in words.


Gusto kong maglaro ng mga salita.
Tatoeba Sentence #1611526 Tatoeba user-submitted sentence
I like to play with words.


Sa madaling salita, siya ay tamad.
Tatoeba Sentence #3243901 Tatoeba user-submitted sentence
In other words, he is lazy.


Ano ang kahulugan ng salitang ito?
Tatoeba Sentence #2917704 Tatoeba user-submitted sentence
What's the meaning of this word?


Ano ang kahulugan ng salitang ito?
Tatoeba Sentence #2917704 Tatoeba user-submitted sentence
What is the meaning of this word?


Dobleng ibig-sabihin itong salita.
Tatoeba Sentence #1624300 Tatoeba user-submitted sentence
This word has a double meaning.


Hanapin mo ang salita sa diksyunaryo.
Tatoeba Sentence #2669550 Tatoeba user-submitted sentence
Look up the word in the dictionary.


Hindi ko alam paano baybayin ang salita.
Tatoeba Sentence #2809517 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know how to spell the word.


Ang larawan ay kahalaga nang libong salita.
Tatoeba Sentence #1945060 Tatoeba user-submitted sentence
A picture is worth a thousand words.


Bawat salita sa diksiyunaryong ito'y importante.
Tatoeba Sentence #1843874 Tatoeba user-submitted sentence
Every word in this dictionary is important.


Sa natitirang mga salita sa listahan, lima ay pangngalan.
Tatoeba Sentence #3045503 Tatoeba user-submitted sentence
Of the remaining words on the list, five are nouns.


Pagkatapos ng halos isang buwan, natatandaan ko pa ang salita.
Tatoeba Sentence #2838087 Tatoeba user-submitted sentence
After almost a month I still remember the word.


Huwag mong ulitin ang salitang iyan sa loob ng bahay ng Diyos.
Tatoeba Sentence #2763491 Tatoeba user-submitted sentence
Don't repeat that word in God's house.


Hindi ko naiintindihan ang kahit anong salitang kanyang sinasabi.
Tatoeba Sentence #2772600 Tatoeba user-submitted sentence
I don't understand a word of what he says.


Hindi alam ni Tom paano baybayin ang salitang 'crème brûlée'.
Tatoeba Sentence #3598243 Tatoeba user-submitted sentence
Robert does not know how to spell 'crème brûlée'.


Ang diksyunaryong ito ay naglalaman ng hindi lalagpas sa 20,000 salita.
Tatoeba Sentence #3033424 Tatoeba user-submitted sentence
This dictionary contains not more than 20,000 words.


Sampung beses na mas maraming salitang Ingles ang alam niya kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #1641615 Tatoeba user-submitted sentence
She knows ten times as many English words as I do.


Gusto ko kung paano sinusulat ng mga Pranses ang salitang "ladybug" sa kanilang wika.
Tatoeba Sentence #2760228 Tatoeba user-submitted sentence
I love how the French spell their word for ladybug.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce salita:

SALITA AUDIO CLIP:
Play audio #1642
Markup Code:
[rec:1642]
Related Filipino Words:
magsalitâpagsasalitâpananalitâmakapagsalitâsa madalíng salitâpasalitâsalitaíntagapagsalitâpagsasalitaantalásalitaan
Related English Words:
wordlanguagedialecttalkingtestimonyword of honor
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
salitang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »