Close
 


tindahan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tindahan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word tindahan:


tindahan  Play audio #551
[noun]  store; shop; stall

Root: tinda
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Tindahan Example Sentences in Tagalog: (11)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Bumilí akó ng bulaklák sa tindahan.
Play audio #29334 Play audio #29335Audio Loop
 
I bought a flower at the store.
Binanggâ ng tráysikél ang tindahan.
Play audio #47659Audio Loop
 
The tricycle smashed into the store.
Hindî kumikita ang tindahan ni Aling Nena.
Play audio #36098Audio Loop
 
Aling Nena's store is not making any money.
Ang matandáng babae ang nagpápatakbó ng tindahan.
Play audio #47154Audio Loop
 
The old woman runs the store.
Magdaán ka sa tindahan ni Mameng mamayâ.
Play audio #37741Audio Loop
 
Drop by Mameng's store later.
Tauhan mo ang tindahan habang walâ akó.
Play audio #33382 Play audio #33383Audio Loop
 
Man the store while I'm away.
Nároón ang tindahang kakainan nilá.
Play audio #43223Audio Loop
 
The stall where they will eat is over there.
Inutusan ko si Maria sa tindahan.
Play audio #31878 Play audio #31879Audio Loop
 
I ordered Maria to go to the store.
Gustó ni Susan na magtayô ng isáng maliít na tindahan dito.
Play audio #30656 Play audio #30657Audio Loop
 
Susan would like to put up a small shop here.
Iníintindí ni David ang tindahan nilá kapág walâ ang nanay niyá.
Play audio #43529Audio Loop
 
David minds their store when his mom is not around.

User-submitted Example Sentences (14):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Pumunta siya sa tindahan.
Tatoeba Sentence #2099275 Tatoeba user-submitted sentence
He went to the store.


Ang layo ng tindahang iyon.
Tatoeba Sentence #2815922 Tatoeba user-submitted sentence
That store is too far.


Bukas ang tindahan ng libro.
Tatoeba Sentence #1889497 Tatoeba user-submitted sentence
The bookstore is open.


Buong taong bukas ang tindahan.
Tatoeba Sentence #1850434 Tatoeba user-submitted sentence
The store is open all the year round.


Nagsasara ang tindahan nang alas onse.
Tatoeba Sentence #1796239 Tatoeba user-submitted sentence
The store closes at eleven.


Sa harap lamang ng tindahan ang estasyon.
Tatoeba Sentence #1783580 Tatoeba user-submitted sentence
The shop is just in front of the station.


Pumili ako ng bagong sombrero sa tindahan.
Tatoeba Sentence #1843883 Tatoeba user-submitted sentence
I picked out a new hat at the store.


Dinala niya ang kanyang bisikleta sa tindahan.
Tatoeba Sentence #1643273 Tatoeba user-submitted sentence
He took his bike to the store.


Sa tindahang ito, nagbebenta kami ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #2844512 Tatoeba user-submitted sentence
Here in the store we sell anything.


Nagbebenta ng mga angkat sila sa tindahang iyon.
Tatoeba Sentence #1667776 Tatoeba user-submitted sentence
They sell imports at that store.


Ang anak kong babae ay bumibili ng gatas sa tindahan.
Tatoeba Sentence #2428010 Tatoeba user-submitted sentence
My daughter is buying milk from the store.


Dinagan niya ang kanyang mukha sa bintana ng tindahan.
Tatoeba Sentence #1816087 Tatoeba user-submitted sentence
He pressed his face against the shop window.


"Anong klaseng sensasyon?" tanong ng isang nagbabantay ng tindahan.
Tatoeba Sentence #4444008 Tatoeba user-submitted sentence
"What kind of sensation?" asked the salesperson.


Suwerte lamang na nakita ko itong libro sa tindahan ng mga lumang libro.
Tatoeba Sentence #1783597 Tatoeba user-submitted sentence
I found this book by chance in a secondhand bookstore.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce tindahan:

TINDAHAN AUDIO CLIP:
Play audio #551
Markup Code:
[rec:551]
Related Filipino Words:
tindámagtindápanindápatindátinderopagtitindámaninindáitindáipatindátinda-tindahanan
Related English Words:
store
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
tindahang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »