Close
 


tingin

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tingin in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word tingin:


tingín  Play audio #3525
1 [noun] viewpoint; think; opinion; diagnosis;
2 [noun] look; gaze; attention

View Monolingual Tagalog definition of tingin »

Root: tingin
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Tingin Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Ibinaling niyá ang tingín sa bahay.
Play audio #49850Audio Loop
 
He turned his gaze/attention to the house.
Mataás ang tingín ko sa taong nakákatanggáp sa mga puná ng ibáng tao.
Play audio #40965Audio Loop
 
I have high regard for people who accept the opinion of other people.
Bakit tuwíng dumádaán si Bob umiiwas siyá ng tingín?
Play audio #30021 Play audio #30022Audio Loop
 
How come each time Bob passes by he looks the other way?
Sumamâ ang tingín ni Jenny kay Jack nang sinabihan siyáng huwág siyáng kumain nang marami.
Play audio #38898Audio Loop
 
Jenny glared at Jack when he told her that she should not eat too much.
Iniisip ko lang kung anó ang tingín ng mga magulang mo sa akin.
Play audio #38416Audio Loop
 
I am just wondering about your parents' opinion of me.

User-submitted Example Sentences (28):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Diretso lang ang tingin.
Tatoeba Sentence #4560112 Tatoeba user-submitted sentence
Look straight ahead.


Sa tingin ko sinadya iyon.
Tatoeba Sentence #5361262 Tatoeba user-submitted sentence
I think it was intentional.


Sa tingin ko gusto ko siya.
Tatoeba Sentence #4491668 Tatoeba user-submitted sentence
I think I like her.


Sa tingin ko'y mananatili ako.
Tatoeba Sentence #3708015 Tatoeba user-submitted sentence
I think I'll stay.


Sa tingin ko mahahanap mo siya.
Tatoeba Sentence #7681405 Tatoeba user-submitted sentence
I think you'll find him.


Sa tingin ko ginagamit ka nila.
Tatoeba Sentence #5214039 Tatoeba user-submitted sentence
I think they are using you.


Sa tingin ko mahahanap mo siya.
Tatoeba Sentence #7681405 Tatoeba user-submitted sentence
I think you'll find her.


Sa tingin ko hindi pa ako handa.
Tatoeba Sentence #5213981 Tatoeba user-submitted sentence
I don't think I'm ready.


Nakilala ko siya sa isang tingin.
Tatoeba Sentence #2917710 Tatoeba user-submitted sentence
I recognized her at first glance.


Sa tingin ko nasa akin ang sagot.
Tatoeba Sentence #3261323 Tatoeba user-submitted sentence
I think I have the answer.


Sa tingin ko okey ang trabaho mo.
Tatoeba Sentence #2763510 Tatoeba user-submitted sentence
I think your work is all right.


Ano sa tingin mo ang ginagawa ko?
Tatoeba Sentence #5300842 Tatoeba user-submitted sentence
What do you think I've been doing?


Sa tingin mo gusto ko itong gawin?
Tatoeba Sentence #3033417 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think I want to do this?


Sa tingin mo ba ay malungkot si Tom?
Tatoeba Sentence #7487666 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think Tom is sad?


Sa tingin ko natatakot sa iyo si Tom.
Tatoeba Sentence #3311925 Tatoeba user-submitted sentence
I think Tom is afraid of you.


Sa tingin mo dapat kong pumuntang mag-isa?
Tatoeba Sentence #2830443 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think I should go alone?


Sa tingin mo marunong mangastila si Obama?
Tatoeba Sentence #4161051 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think Obama can speak Spanish?


Sa tingin ko oras na para ako'y magsalita.
Tatoeba Sentence #2810715 Tatoeba user-submitted sentence
I think it's time for me to speak up.


Sa tingin ko masyadong kamukha ni Tom si John.
Tatoeba Sentence #5214279 Tatoeba user-submitted sentence
I think Tom looks a lot like John.


Sa tingin mo may magandang panahon tayo bukas?
Tatoeba Sentence #2961327 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think we'll have good weather tomorrow?


Sa tingin ko naglalagay ka ng maraming asukal.
Tatoeba Sentence #2861105 Tatoeba user-submitted sentence
I think you're putting in too much sugar.


Sa tingin ko kailangan kong pumasok nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #2944971 Tatoeba user-submitted sentence
I think I should go in alone.


Sa tingin niya ang bughaw ang pinakamagandang kulay.
Tatoeba Sentence #2790085 Tatoeba user-submitted sentence
He thinks that blue is the most beautiful colour.


Sa tingin mo ba'y magugustuhan niya ang aking regalo?
Tatoeba Sentence #3413834 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think he will like my gift?


Sa tingin ko mas maganda kang tingnan na may mahabang buhok.
Tatoeba Sentence #3253807 Tatoeba user-submitted sentence
I think you were better looking with long hair.


Sa tingin mo, ilang aklat na ang nabasa mo hanggang sa kasalukuyan?
Tatoeba Sentence #2420435 Tatoeba user-submitted sentence
How many books do you think you've read so far?


Sa tingin mo ba imposibleng matapos ang trabaho bago mag-alas singko?
Tatoeba Sentence #2763489 Tatoeba user-submitted sentence
Do you think it impossible to finish the task before five?


Sa tingin ko ang dahilan kung bakit napakagaling ni Tom sa Pranses ay dahil nanonood siya ng maraming palabas sa wikang Pranses.
Tatoeba Sentence #3225333 Tatoeba user-submitted sentence
I think the reason Tom is so good at French is that he watches a lot of French movies.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce tingin:

TINGIN AUDIO CLIP:
Play audio #3525
Markup Code:
[rec:3525]
Related Filipino Words:
tingnánpaningíntumingínpagtingínpatingínnakatingíntingin-tingínmakatingínmagpatingínmapatingín
Related English Words:
lookviewpointthinkgazeattentiondiagnosisesteemopinion
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
tinging
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »