Close
 


alisin

Depinisyon ng salitang alisin sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word alisin in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng alisin:


alisín  Play audio #7409
[pandiwa] tanggalin mula sa posisyon o iwaksi ang epekto ng isang bagay.

View English definition of alisin »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng alisin:

Focus:  
Object Focus Icon
Object  
Ugat: alisConjugation Type: -In Verb
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
alisín  Play audio #7409
Completed (Past):
inalís  Play audio #18278
Uncompleted (Present):
ináalís  Play audio #18279
Contemplated (Future):
áalisín  Play audio #18280
Mga malapit na pandiwa:
alisín
 |  
maalís  |  
alisán  |  
maialís  |  
mag-alís  |  
ialís  |  
Example Sentences Available Icon Alisin Example Sentences in Tagalog: (7)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Áalisín niyá ang kanyáng sapatos.
Play audio #36141Audio Loop
 
She will take off her shoes.
Alisín mo ang iyóng sapatos.
Play audio #35579 Play audio #35580Audio Loop
 
Take off your shoes.
Hilingín mo kay Vanessa na alisín ang mga pangambá mo.
Play audio #38895Audio Loop
 
Ask Vanessa to take away all your fears.
Huwág mong alisín ang mga lamán ng kahón.
Play audio #36578Audio Loop
 
Don't remove the contents of the box.
Bakit mo inalís ang kurbata mo?
Play audio #33778 Play audio #33779Audio Loop
 
Why did you take off your necktie?
Ináalís ni Charles ang pangalan niyá sa listahan.
Play audio #38080Audio Loop
 
Charles is deleting his name from the list.
Kailán mo áalisín ang mga damít sa sampayan?
Play audio #38081Audio Loop
 
When will you take the clothes off the clothesline?

User-submitted Example Sentences (6):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Inalis niya ang sombrero niya.
Tatoeba Sentence #1859999 Tatoeba user-submitted sentence
He took off his hat.


Inalis niya siya sa kanyang alaala.
Tatoeba Sentence #1820567 Tatoeba user-submitted sentence
She removed him from her memory.


Puwede mo bang alisin ang bara sa printer?
Tatoeba Sentence #1626753 Tatoeba user-submitted sentence
Can you unjam the printer?


Narapatan akong alisin ang duda ko tungkol doon.
Tatoeba Sentence #2056602 Tatoeba user-submitted sentence
I had to get rid of my doubt about it.


Inalis niya ang mga pinggan sa mesa pagkatapos ng hapunan.
Tatoeba Sentence #2772594 Tatoeba user-submitted sentence
She cleared the table of the dishes after dinner.


Hindi kinailangang pintahin ni Tom ang bakod. Iyon ay inalis nila isang linggo pagkatapos niyang pintahin.
Tatoeba Sentence #2763494 Tatoeba user-submitted sentence
Tom didn't need to paint the fence. They tore it down a week after he painted it.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "alisin":

ALISIN:
Play audio #7409
Markup Code:
[rec:7409]
Mga malapit na salita:
alísumalísmakaalíspaalisínpag-alísAlís!maalísnakaalísalisonpaalís
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »