Close
 


apoy

Depinisyon ng salitang apoy sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word apoy in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng apoy:


apóy  Play audio #1019
[pangngalan] isang elemento na nagbibigay init at liwanag, nagmumula sa pagsindi ng materyales tulad ng kahoy, ginagamit sa pagluluto, at dapat kontrolin upang hindi kumalat.

View English definition of apoy »

Ugat: apoy
Example Sentences Available Icon Apoy Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Buhusan mo ng tubig ang apóy.
Play audio #46358Audio Loop
 
Douse the fire with water.
Suma ang kurtina sa kandi na may apóy.
Play audio #48660Audio Loop
 
The curtain touched the lighted candle.
Matagál mapatáy ang apóy.
Play audio #31858 Play audio #31859Audio Loop
 
It takes a long time to extinguish the fire.
Gumamit ng mga pamatáy sunog upang maapu ang apóy.
Play audio #34116 Play audio #34117Audio Loop
 
Use fire extinguishers to put out the flame.
Tumawíd kayó sa apóy
Go through the fire.

User-submitted Example Sentences (5):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Huwag kang maglaro ng apoy.
Tatoeba Sentence #2798349 Tatoeba user-submitted sentence
Don't play with fire.


Nagsimula ang apoy sa kusina.
Tatoeba Sentence #3189563 Tatoeba user-submitted sentence
The fire started in the kitchen.


Ilayo mo ang bata mula sa apoy!
Tatoeba Sentence #2772535 Tatoeba user-submitted sentence
Move the child away from the fire!


Huwag limuting patayin ang apoy.
Tatoeba Sentence #2793518 Tatoeba user-submitted sentence
Don't forget to put out the fire.


Natutunan ni Ben ang paggawa ng apoy na hindi gamit ang posporo.
Tatoeba Sentence #3695502 Tatoeba user-submitted sentence
Ben learned to make a fire without matches.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "apoy":

APOY:
Play audio #1019
Markup Code:
[rec:1019]
Mga malapit na salita:
apuyánmag-apóyapuyínmaapóytakáw-apóyimplamablenag-iinapoy
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »