Close
 


baga

Depinisyon ng salitang baga sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word baga in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng baga:


ba  Play audio #2383
[pangngalan] dalawang organ sa dibdib na responsable sa pagpasok ng hangin, mahalaga para sa paghinga at pag-iral ng buhay sa tao at ibang hayop.

View English definition of baga »

Ugat: baga
Example Sentences Available Icon Baga Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
May tubig sa ba ng patáy na oso.
Play audio #43905Audio Loop
 
There was water in the dead bear's lungs.
May mga abnormalidád sa ba ni Chloe.
Play audio #43901Audio Loop
 
There are abnormalities in Chloe's lungs.
Kailangan ng ba ng malinis na hangin.
Play audio #43903Audio Loop
 
The lungs need clean air.
Masamâ sa iyó** ba ang polusyón sa lungsód
The city's pollution is bad for your lungs.
Malamáng magkákasakít ka sa ba kapág hindî mo itinigil ang paninigarilyo.
Play audio #38806Audio Loop
 
Most likely you will end up with a lung disease if you don't stop smoking.
May kanser na si Tom sa ba. Sinísingíl na siyá sa kaniyáng paninigarilyo dati.
Play audio #38853Audio Loop
 
Tom already has lung cancer. He is now paying the price for his smoking habit in the past.

User-submitted Example Sentences (2):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Matanda na baga siya, malusog naman at aktibo.
Tatoeba Sentence #1734677 Tatoeba user-submitted sentence
Old as he is, he is very healthy and active.


Naapektuhan ang kanyang mga baga ng paninigarilyo.
Tatoeba Sentence #3079080 Tatoeba user-submitted sentence
Smoking has affected his lungs.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "baga":

BAGA:
Play audio #2383
Markup Code:
[rec:2383]
Mga malapit na salita:
bagabagâkung bagámagbagaalalaóng bagábabaganbágalinbága-bagapabagahinpagbagahin
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »