Close
 


binata

Depinisyon ng salitang binata sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word binata in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng binata:


bina  Play audio #357
[pangngalan] lalaking nasa edad ng pagiging may sapat na gulang at hindi pa ikinakasal, nasa yugto sa pagitan ng pagkabata at ganap na pagiging adulto.

View English definition of binata »

Ugat: bata
Example Sentences Available Icon Binata Example Sentences in Tagalog: (8)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Bina pa akó.
Play audio #41104Audio Loop
 
I'm still single. (male)
Naníniwa ka bang bina si George?
Play audio #32990 Play audio #32991Audio Loop
 
Do you believe that George is a bachelor?
Pinatalsík sa páaralán ang barumbadong bina.
Play audio #47716Audio Loop
 
The delinquent young man was expelled from school.
Magtátapós na siyá sa pagiging bina.
Play audio #35320 Play audio #35321Audio Loop
 
He'll soon graduate from being a bachelor.
Minámahál / Mahál ng bina ang dalaga.
Play audio #36012Audio Loop
 
The young man loves the young woman.
Naospitál ang bina matapos mabanggâ ng motorsiklo.
Play audio #31596 Play audio #31597Audio Loop
 
The young man was hospitalized after getting hit by a motorcycle.
Tinítiyák ko sa iyó na bina pa si Jim.
Play audio #34795 Play audio #34797Audio Loop
 
I'm assuring you that Jim is still a bachelor.
Inaka ni Lily na bina pa si Charles.
Play audio #38064Audio Loop
 
Lily thought that Charles was still a bachelor.

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Pinilit ng mga sundalo ang mga binata na lumahok sa hukbo.
Tatoeba Sentence #2940916 Tatoeba user-submitted sentence
The soldiers forced the young men to join the army.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "binata":

BINATA:
Play audio #357
Markup Code:
[rec:357]
Mga malapit na salita:
babataatabskabataankabababinatilyoísip-bapilyong bapagkababatang lansangan
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »