Close
 


gawi

Depinisyon ng salitang gawi sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word gawi in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng gawi:


ga  Play audio #45183
[pangngalan] ang madalas na pag-uugali, kilos, o direksyong karaniwang pinipili ng isang tao o grupo sa iba't ibang sitwasyon.

View English definition of gawi »

Ugat: gawi
Example Sentences Available Icon Gawi Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Ang ga ay nagsísimulâ rin sa paniniwa.
Play audio #41739Audio Loop
 
Habit begins with belief as well.
Anó ang gustó mong gawín sa iyóng ga?
Play audio #42354Audio Loop
 
What do you want to do about your behavior?
Bumábalík silá kaagád sa kaniláng mga dating ga.
Play audio #41737Audio Loop
 
They quickly revert to their old habits.
Mahirap alisín ang masamáng ga.
Play audio #41738Audio Loop
 
Unwinding a bad habit can be difficult.

Paano bigkasin ang "gawi":

GAWI:
Play audio #45183
Markup Code:
[rec:45183]
Mga malapit na salita:
gawîmagawîkinagawiánkagawiangumawímakagawiángawiinigawipagkagawian
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »