Close
 


hakbang

Depinisyon ng salitang hakbang sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word hakbang in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng hakbang:


hakbáng  Play audio #4871
[pangngalan] isang galaw o paglipat ng paa pasulong, pataas, o patungo sa ibang lugar upang umusad mula sa kasalukuyang posisyon.

View English definition of hakbang »

Ugat: hakbang
Example Sentences Available Icon Hakbang Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Anóng hakbáng ang iminungkahi sa iyó ng iyóng abogado?
Play audio #46370Audio Loop
 
What action did your lawyer suggest to you?
Iláng hakbáng ang la ng iyóng upuan sa mesa ng gu?
Play audio #46371Audio Loop
 
How many steps away is your chair from the teacher's desk?
Gumagawâ na ng hakbáng ang ating kalaban para pabagsakín tayo.
Play audio #46372Audio Loop
 
Our opponents are already taking steps to defeat us.
Nag-isíp si Debbie ng mabisang hakbáng para mapabilís ang trabaho.
Play audio #46373Audio Loop
 
Debbie devised effective steps to speed up the work
Húhulaan ni Fiona ang súsunód na hakbáng ni Luke.
Play audio #47120Audio Loop
 
Fiona will guess Luke's next move.

Paano bigkasin ang "hakbang":

HAKBANG:
Play audio #4871
Markup Code:
[rec:4871]
Mga malapit na salita:
hakbanginhumakbángpaghakbángmakahakbánghakbangandi-mahakbangdi-makahakbang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »