Close
 


hinggil

Depinisyon ng salitang hinggil sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word hinggil in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng hinggil:


hinggíl  Play audio #5761
tumutukoy o ginagamit bilang pagpapakilala sa paksa, tema, bagay, o ideyang pinag-uusapan, binibigyang diin, o pinag-uukulan ng pansin.

View English definition of hinggil »

Ugat: hinggil
Example Sentences Available Icon Hinggil Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nagpahayág ang pangulo hinggíl sa krisis.
Play audio #40532Audio Loop
 
The president released a statement about the crisis.
Hayaan mong magyabáng si Annie hinggíl sa nais niyáng gawín.
Play audio #47555Audio Loop
 
Let Annie boast about what she intends to do.
Magsúsulát akó hinggíl sa aking lola.
Play audio #40531Audio Loop
 
I will write about my grandmother.
Anó ang nadáramá mo hinggíl sa pagkatalo niyá?
Play audio #40533Audio Loop
 
How do you feel about his loss?

Paano bigkasin ang "hinggil":

HINGGIL:
Play audio #5761
Markup Code:
[rec:5761]
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »