Close
 


hirangin

Depinisyon ng salitang hirangin sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word hirangin in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng hirangin:


hirangin  Play audio #24417
[pandiwa] ang proseso ng pagpili o pagtatalaga sa isang tao para sa isang tungkulin, kasama ang pagsasalin ng kapangyarihan o responsibilidad upang kumatawan o gumawa ng partikular na gawain.

View English definition of hirangin »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng hirangin:

Focus:  
Object Focus Icon
Object  
Ugat: hirangConjugation Type: -In Verb
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
hirangin  Play audio #24417
Completed (Past):
hinirang  Play audio #24418
Uncompleted (Present):
hinihirang  Play audio #24419
Contemplated (Future):
hihirangin  Play audio #24421
Mga malapit na pandiwa:
hirangin
 |  
mahirang  |  
Example Sentences Available Icon Hirangin Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hirangin natin siyáng pinuno ng grupo.
Play audio #46473Audio Loop
 
Let's appoint her as the group leader.
Ayaw niyáng hirangin si Becky bilang kinatawán namin.
Play audio #46478Audio Loop
 
He doesn't want to appoint Becky as our representative.
Karápat-dapat siyáng hiranging bayani.
Play audio #46475Audio Loop
 
He's deserves to be considered a hero.
Sino ang hinirang na bagong kalihim ng departamento?
Play audio #46467Audio Loop
 
Who was appointed as the new department secretary?
Si Boni ang hinirang na tagapangulo.
Play audio #46468Audio Loop
 
It was Boni who was appointed as chairperson.
Hinirang kahapon lang ang pumalít sa akin.
Play audio #46471Audio Loop
 
My replacement was appointed just yesterday.
Mulâ sa UP ang karaniwang hinihirang sa posisyóng iyán.
Play audio #46469Audio Loop
 
UP graduates are usually appointed for that position.
Hinihirang siyá bilang superbisór ng ahénsiyá.
Play audio #46477Audio Loop
 
She is appointed as the agency's supervisor.
Hinihirang siyá bilang pánsamantaláng pangulo.
Play audio #46476Audio Loop
 
She is being appointed as the temporary president.
Hihirangin siyá bilang Punong Hukóm.
Play audio #46472Audio Loop
 
She will be appointed as Chief Justice.

Paano bigkasin ang "hirangin":

HIRANGIN:
Play audio #24417
Markup Code:
[rec:24417]
Mga malapit na salita:
hiranghiniranghumirangmahirangnombramyentopagkahiranghiniranganhirangántagahirang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »