Close
 


ibunyag

Depinisyon ng salitang ibunyag sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word ibunyag in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng ibunyag:


ibunyág  Play audio #12482
[pandiwa] ipagbigay-alam o ilantad ang mga impormasyon, detalye, o pangyayaring dati ay lihim, itinatago, o hindi alam ng nakararami.

View English definition of ibunyag »


Pagbabanghay ng Pandiwa ng ibunyag:

Ugat: bunyagConjugation Type: I-
Pandiwa:
Perpektibo:
Imperpektibo:
Kontemplatibo:
Infinitive:
ibunyág  Play audio #12482
Completed (Past):
ibinunyág  Play audio #39031
Uncompleted (Present):
ibinúbunyág  Play audio #39032
Contemplated (Future):
ibúbunyág  Play audio #39033
Mga malapit na pandiwa:
ibunyág
 |  
magbunyág  |  
Example Sentences Available Icon Ibunyag Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Pinilit akó ni Lyla na ibunyág sa kaniyá ang aking lihim.
Play audio #49434Audio Loop
 
I was forced by Lyla to reveal to her my secret.
Hindî tamang ibunyág ang impormasyóng hindî kumpirmado.
Play audio #37863Audio Loop
 
It is not right to disclose any unconfirmed information.
Ayaw kong ibunyág ang personál kong impormasyón.
Play audio #37195Audio Loop
 
I don't want to divulge my personal information.
Ibinunyág ng saksí ang tunay na salarín.
Play audio #37652Audio Loop
 
The witness exposed the real culprit.
Ibinunyág sa midya ang katiwalián ng administrasyón.
Play audio #36943Audio Loop
 
The corruption of the government was exposed in the media.
Kay Dennis mo ibinunyág ang sikreto mo?
Play audio #37612Audio Loop
 
You revealed your secret to Dennis?
Ibinúbunyág ng mámamahayág ang iligál na gawain ng mga pulís.
Play audio #49650Audio Loop
 
The journalist is exposing the police's illegal activities.
Ibinúbunyág ni Darla ang nalalaman niyá tungkól sa sindikato.
Play audio #33631 Play audio #33632Audio Loop
 
Darla is exposing what she knows about the syndicate.
Ibinúbunyág ko ang aking sáloobín sa aking journal.
Play audio #37722Audio Loop
 
I reveal my thoughts in my journal.
Ibúbunyág ba ni Melanie ang kaniyáng nasaksihán?
Play audio #37072Audio Loop
 
Will Melanie reveal what she witnessed?

Paano bigkasin ang "ibunyag":

IBUNYAG:
Play audio #12482
Markup Code:
[rec:12482]
Mga malapit na salita:
bunyágmabunyágmaibunyágpagbubunyágpagkakabunyágnakabunyágmagbunyág
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »