Close
 


karunungan

Depinisyon ng salitang karunungan sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word karunungan in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng karunungan:


karunungan  Play audio #22838
[pangngalan] ang kabuuang impormasyon, aral, at kasanayang nakuha sa pag-aaral o karanasan, at ang kakayahang makagawa ng matalinong desisyon batay dito.

View English definition of karunungan »

Ugat: dunong
Example Sentences Available Icon Karunungan Example Sentences in Tagalog: (3)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hindî ganáp ang karunungan ng tao.
Play audio #40294Audio Loop
 
Human wisdom is never absolute.
Pagkaloobán sana akó ng dagdág na karunungan.
Play audio #36954Audio Loop
 
May I be endowed with more wisdom.
Pagsikapang tamuhín ang karunungan at káunawaán.
Play audio #49888Audio Loop
 
Strive to acquire wisdom and understanding.

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Maraming karunungan ang matatagpuan sa Bibliya.
Tatoeba Sentence #2782243 Tatoeba user-submitted sentence
Much wisdom is to be found in the Bible.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "karunungan":

KARUNUNGAN:
Play audio #22838
Markup Code:
[rec:22838]
Mga malapit na salita:
dunongmarunongdumunongnagdudunung-dununganmapagdunung-dununganpagdurunung-dunungankaunting dunongmagdunung-dunungan
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »