Close
 


kopya

Depinisyon ng salitang kopya sa Tagalog / Filipino.
Monolingual Tagalog definition of the word kopya in the Tagalog Monolingual Dictionary.

Kahulugan ng kopya:


kopya  Play audio #5090
[pangngalan] isang eksaktong kapareho o reproduksyon ng orihinal na dokumento, teksto, larawan, o bagay, ginagamit bilang kapalit o kahalili nito.

View English definition of kopya »

Ugat: kopya
Example Sentences Available Icon Kopya Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Nagpapagawâ siyá ng maraming kopya ng Bíbliyá.
Play audio #43482Audio Loop
 
She has many copies made of the Bible.
Nag-alók si Sonia na bigyán siyá ng kopya ng libró.
Play audio #46284Audio Loop
 
Sonia offered to give her a copy of the book.
Nawawalâ ang kopya ng hulíng habilin ni Adam.
Play audio #45402Audio Loop
 
The copy of Adam's last will is missing.
Natagpuán ko na ang kopya ng libróng iminungkahi ng gu.
Play audio #45403Audio Loop
 
I have found the copy of the book suggested by the teacher.
Iláng kopya nitóng dokumento ang kailangan ni Dylan?
Play audio #45401Audio Loop
 
How many copies of this document does Dylan need?

User-submitted Example Sentences (1):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Bigyan mo ako ng kopya ng aklat na ito.
Tatoeba Sentence #2964320 Tatoeba user-submitted sentence
Give me a copy of this book.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Paano bigkasin ang "kopya":

KOPYA:
Play audio #5090
Markup Code:
[rec:5090]
Mga malapit na salita:
kópyahínkumopyamangopyamagpakopyaikopyapangopyaipakopya
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »